Om en stund vil bybaneskinnene spise opp lokalene til TeppeRent og Møbelfix på Paradis. Innehaver Per-Andrè Wiberg vurderer da å satse i en helt annen bransje, nemlig boligbransjen til sjøs.

I et byggeprosjekt sammen med seks andre nordmenn skal syv bobåter bygges på Østlandet. To av dem skal fraktes til Bergen.

Til neste sommer flytter han inn midt i Store Lungegårdsvann. Klarer han ikke å leie seg et sted langs vannet, ønsker han ankre opp lenger ute og bruke lettbåt for å komme seg til og fra.

Mangler tradisjon

Mens Wiberg selv skal bo i den ene båten, blir den andre levebrød gjennom korttidsutleie.

— Jeg gir det et års tid. Går det bra, vil jeg satse på salg av denne typen båter. Jeg vet det er mange som er interesserte i denne formen for bolig. Vi har lange ventelister på folk som ønsker å få kjøpt en sånn båt, sier Wiberg.

Ifølge Norsk båtboerforening er det bare i Oslo i overkant av hundre personer som bor på vannet. De aller fleste bor i vanlige båter, ikke husbåter.

— Problemet er at det ikke blir lagt til rette for husbåter i Norge. På Aker Brygge er det ikke engang lov til å legge en husbåt, sier Terje Trane i Båtboerforeningen.

Som Per-Andrè Wiberg viser Trane i Båtboerforeningen til Danmark og Nederland der husbåttradisjonene er lange og båtboerne mange.

Byråd for husbåt

— Jeg drømmer om et båtboermiljø her langs Store Lungegårdsvann. Det måtte ha vært perfekt for studenter for eksempel, sier Wiberg.

Byråd for byutvikling Lisbeth Iversen avviser ikke drømmene hans helt. Om noen uker kommer den nye planen for Bergen indre havn ut på høring. Her blir det lagt opp til flere småbåthavner og gjestehavner.

— Vi kan vurdere nye element inn i havneplanen, det gjelder både det generelle tilbudet til båtgjester, men også hva som kan legges til rette for husbåter. Hvordan det kan gjøres må utredes. Til nå har vi ikke jobbet med det siden det ikke har vært fremmet noe forslag, sier Iversen.

Ifølge byråden er det generelt et ønske om mer liv og aktivitet langs havneområdene i byen. Derfor blir det også lagt opp til flere småbåthavner og gjestehavner i den nye havneplanen.

— Men det er ikke uten videre greit å bruke plassene til permanent bolig. Da må man søke havnevesenet. Vi vet at det allerede er et bomiljø i båt ved Arenum. De har søkt om det og betaler sine avgifter, sier Iversen.

Ikke hvor som helst

For båtboere i Norge er drømmen om bolig på vannet ikke alltid like enkel. Flere steder i landet har husbåteiere kommet opp i trøbbel med plassering av sine båter. Ifølge Egil Hauge i fylkesmannens miljøvernavdeling ligger bobåtene i en juridisk gråsone.

I sommer ble en husbåteier i Telemark pålagt å flytte. Også i Sogn og Fjordane har Fylkesmannen vurdert en husbåteiers boligønske. I Bærum fikk to husbåter likevel ligge etter Fylkesmannen så på vedtaket til kommunen.

— Det er ikke forbudt å ha en båt som ser ut som et hus. Men dersom man skal ligge permanent må det være et havneområde. Viss ikke kommer strandsonevernet inn. Man kan ikke ankre opp hvor som helst, sier Egil Hauge.

MILJØASPEKT: - For meg er miljøaspektet viktig, båten kan flyttes rundt uten noen inngrep i naturen, sier Per-Andrè Wiberg.
Silje Katrine Robinson