I månedsskiftet mars-april skal eierselskapene Statoil, Norsk Hydro og Statkraft ta stilling til Naturkrafts investeringsprospekt for de to omstridte gasskraftverkene. Hvis Naturkraft får grønt lys av sine eiere, og dagens konsesjon skal legges til grunn, blir det anleggsstart som planlagt i sommer, opplyser informasjonsleder Geir Fuglseth i Naturkraft.

I så fall blir det også storinnrykk av demonstranter og lenkegjenger til Øygarden.

Pinlig retrett i regjeringen

Men aller først må regjeringen rydde opp i egen leir. Onsdag måtte olje— og energiminister Einar Steensnæs (KrF) gjøre en heller pinlig retrett i gasskraftsaken. Foranledningen var hans uttalelser om at konsesjonene for bygging av forurensende gasskraftverk på Vestlandet ikke ville bli forlenget.

Senere på kvelden gjorde regjeringens storebror Høyre det klart at Naturkraft ikke trenger å bekymre seg. Steensnæs måtte slukkøret meddele at han ikke hadde klarert sitt standpunkt innad i regjeringen.

«Til etterretning»

— Naturkraft puster lettet ut nå?

— Vi tar uttalelsene fra politikerne i regjeringspartiene til etterretning. Nå fokuserer vi på utarbeidelsen av et prospekt eierne våre skal ta stilling til om drøye to måneder, sier informasjonssjef Geir Fuglseth i Naturkraft.

Olje- og energiminister Einar Steensnæs sier nå at han på gitte betingelser er villig til å drøfte en eventuell forlengelse av den eksisterende konsesjonen.

— Forutsetningen er at vi får til samarbeid og dialog om å utvikle fremtidsrettet miljøteknologi for å håndtere CO2-utslipp fra gasskraftverk, sier Steensnæs.

Dialog

— Vi er positive til dialog, og avventer videre utspill fra regjeringen. For øvrig ligger det som premiss i gjeldende konsesjon at det skal legges til rette for separering og deponering av utslipp ved de to gasskraftverkene, sier informasjonssjef Fuglseth.

— Når starter byggingen?

— I forhold til eksisterende konsesjoner må arbeidet startes opp i løpet av sommeren, sier Fuglseth.

Men Naturkraft håper primært at konsesjonen blir forlenget.

— For å få utredet mer energieffektive og miljøoptimale konsepter, ønsker vi noe mer tid med planene om bygging av gasskraftverkene på Kollsnes og Kårstø, sier Geir Fuglseth.

Informasjonslederen forteller at Naturkraft imøteser det såkalte Gassteknologiutvalgets innstilling. Den legges frem for regjeringen 1. mars.

— Innstillingen vil vise om det finnes mulige og realistiske teknologier som kan gjøre gasskraftverkene såkalt CO2-frie. Dessuten får vi avklart når dette eventuelt kan skje og til hvilken kostnad, sier Fuglseth.

MODELL: Slik kan gasskraftverket på Kollsnes komme til å bli.