— Vi ønsker oss egentlig et forbud mot alle typer private fyrverkeri. Men vi tror det er best å bygge opp spektakulære offentlige fyrverkeri, sier ordfører i Stavanger Leif Johan Sevland.

Bydelsutvalgene i Stavanger fikk økonomiske midler og arrangerte fyrverkeri i flere bydeler. Til neste år skal dette utvides til å gjelde alle bydeler og de økonomiske rammene skal økes.

I Randaberg har kommunen arrangert offentlig fyrverkeri til 130.000 kroner. Ordfører Tom Tvedt er meget godt fornøyd med oppslutningen.

— Vi hadde samling i sentrum. Familiene ble oppfordret til å ta med seg barna. Vi laget en folkefest. Det førte til at vi fikk en meget begrenset oppskyting andre steder. Forrige nyttårsaften dominerte ungdommene sentrum. Det opplevde vi ikke i år.

Tvedt er styreleder i Brannvesenet Sør-Rogaland. Han forteller at AMK-sentralen brøt sammen under nyttårsaften for et år siden på grunn av de mange meldingene om branntilløp og uvettig fyrverkeribruk. I år har det vært atskillig færre meldinger, og ingen skader.

Byrådsleder Henning Warloe vurderer gjerne Stavangers tiltak.

— Det høres interessant ut. Samtidig er det en ganske stor oppgave dersom kommunen skal stå for fyrverkerioppskytingen. Men det kan kanskje organiseres i samarbeid med et lag eller organisasjon? Samtidig tror jeg vi må ha ytterligere begrensninger i salget. Det høres ut som mange får kjøpt fyrverkeri, eller får fyrverkeri i hendene som ikke burde hatt det, sier han.