BIR og BKK Varme bygge Bergens første biobrenselsanlegg i bydelen. I Åsane skal treavfall fra gjenvinningsstasjoner og bygg— og annleggsbransjen bli til fjernvarme. Paller, flis og trevirke fra husriving vil utgjøre brenselet i varmeanlegget.

Men i første rekke er det ikke de tusen hjem som får ta del i varmen, men større bygg som Ikea, andre kjøpesentre, skoler og industri.

12.000 tonn tre

— Det er et stort behov for behandling av treavfall. I dag sender Norge rundt halvparten utenlands, sier Kjersti Kildahl, informasjonssjef i BIR.

Nabolandene Sverige og Finland produserer fjernvarme som tilsvarer henholdsvis 46 og 31 terrawattimer. Norge er lilleputt med vel 2 terrawattimer. Bare en liten del er produsert av biomasse.

Anlegget i Åsane skal etter planen kunne ta imot 12.000 tonn treavfall årlig. Det tilsvarer trevirket som bergensere hvert år leverer inn på gjenvinningsstasjonene. Til sammenligning blir 120.000 tonn vanlig søppel brent og gjenvunnet til fjernvarme ved anlegget i Rådalen.

Miljøutslippene i Åsane skal bli små, forsikrer BIRs administrerende direktør, Steinar Nævdal.

— Dette blir mye renere enn en moderne vedovn. Det er de samme kravene til utslipp som vi har i Rådalen, og det viktigste er at fjernvarmen kan erstatte oljefyrt energi. Utslipp fra oljefyring legger seg som et lokk over Åsane, og vi tror biobrenselet vil hjelpe på, sier han.

100 millioner kroner

Dersom prosjektet blir vellykket, kan også andre bydeler få egne anlegg.

— Det er kostnadskrevende å bygge ut både anlegg og ledningsnett. Derfor må det være et ganske stort behov for oppvarming om anleggene skal være lønnsomme, sier Øystein Haaland, daglig leder i BKK Varme.

Åsane-anlegget vil koste rundt 100 millioner kroner, og vil trolig stå ferdig i 2011.

Bergens kommende klimabyråd Lisbeth Iversen er begeistret. Hun tror slike prosjekter vil spre seg.

— Jeg mener vi står ved et veiskille nå, sier Iversen. Hun mener Bergen er i ferd med å bli landets hovedstad for alternativ energi.

— Det er veldig spennende at BIR og BKK Varme er så konkrete når det gjelder anlegget i Åsane. Særlig med tanke på de prosjektene vi og Bergen tomteselskap sitter på i området, sier Iversen.

- Bra tiltak

Leder i Natur og Ungdom, Bård Lahn, er positiv til fjernvarme laget av treavfall.

— Du får utnyttet en avfallsressurs som er fornybar. Det er en viktig miljøeffekt å bytte ut både fossil energi og strøm. Fossil energi har direkte klimaeffekter. Får du frigjort oppvarming med strøm, kan vi bruke strømmen til andre og viktigere formål, sier Lahn.

Han er mer glad for brenning av treavfall enn annet boss.

— Brenner du usortert søppel, er det mye plast i det. Da er noe av miljøeffekten borte, sier Lahn i Natur og Ungdom.

FREMTIDSVARME: På Møllendal gjennvinningsstasjon kastet Wenche Nielsen sitt gamle kjøkken i går. Hun fikk hjelp av arbeidsleder Heino Danielsen i BIR. Om få år kan gamle kjøkken og annet treavfall varme opp kjøpesentre og andre større bygg i Åsane.
Silje Katrine Robinson