GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

Holdningenn blant fylkesstyrets medlemmer er ikke endret. Sterke krefter i fylkesstyret ønsker å ekskludere tidligere fylkesformann Sigrunn Sangolt Natås, tidligere fylkesstyremedlem John Mandelid og stortingsrepresentant Terje Knudsen.

Men selve kravet om eksklusjon kommer til å bli formet som et ønske om at det samles opplysninger om den virksomhet de tre skal ha drevet i partiet. Virksomheten skulle berede grunnen for at de såkalte opprørerne fikk kontroll over nominasjonen og fylkesårsmøte. Fylkesstyret vil at det sentrale organisasjonskulturutvalget, som ledes av Lodve Solholm, skal inn i bildet.

Dette er det samme utvalget som laget den rapporten sentralstyret brukte for å begrunne eksklusjon og suspensjon av en rekke sentrale tillitsvalgte i Oslo Frp.

I Hordaland har arbeidet for lengst startet med å samle beviser mot opprørerne, beviser som vil bli overlatt Solholms utvalg. Dersom en slik undersøkelse i neste omgang avdekker grove brudd på god organisasjonskultur, er trolig veien kort til eksklusjon.