— Vi har to brannstasjoner i Sveio og stiller med lag fra begge to. Det blir intern kamp, sier Kjetil Staveland, varabrannsjef i Sveio kommune. Han håper de erfarne brannmennene kan ta mestertittelen når det aller første NM i lyngbrenning skal arrangeres.

14 lag er så langt påmeldte til den forrykende konkurransen. Den skulle arrangeres i midten av mars, men 40 centimeter snø ligger som et effektivt brannteppe over lyngheiene.

— Vi er avhengig av at det blir bart og tørker opp en del. Helgen etter påske er absolutt siste sjanse, sier Svein Magnus Tveit ved Landbrukskontoret i Sveio kommune.

Årlige brannøvelser

Frem til cirka 1900 var lyngslått en viktig del av fôrsankingen i kystdistriktene. Som vinterfôr ble lyngen hakket opp, blandet med høy og tilsatt vann. Lyng kunne utgjøre 1/3 av vinterfôret til melkekyr. I dag er det mest villsau som ferdes i lyngen i Sveio.

— Det er svært viktig å svi for å ta vare på de åpne lyngheiene i kommunen. Står lyngen uten skjøtsel blir den stor og grov, og det vokser til med brake og trær, sier Tveit.

Derfor har Sveio kommune, bønder og brannvesen de siste år hatt årlige brannøvelser som skjøtselstiltak i lyngheiene.

Tveit mener endringer i landbruket som følge av mer maskinbruk, intensiv gjødsling av innmark og nedlegging av gårdsbruk kan forklare nedgangen i lyngbrenning langs kysten de siste 50 år.

Frykter poengtap for banning

Nå arrangeres NM i håp om å få enda mer blest om metoden.

— Responsen har vært overraskende god, sier Torbjørn Ruud, prosjektleder for «Sjå Haugalandet» og ringleder i Haugaland Landbruksrådgjeving.

14 lag med tre til fire deltakere står nå klar på kort varsel. De skal konkurrere i å svi av et område langs riksvei 47 sør i Sveio - kalt Torvhidleren.

Det er strenge regler og mange hensyn å ta for dem som skal delta. Hvert lag utstyres med én gassbrenner og brannpisker til hver mann.

Målet er å svi av et område på en dekar (31,62 meter X 31,62 meter), og resultatet skal være perfekt. Da kan laget oppnå 100 poeng.

Ifølge reglene kan dommerne gi trekk for dårlig lagarbeid, ujevn brannfront, uegnet bekledning, brenning utenfor området, oppblussing etter slukking og ikke minst for banning, kjefting og ufin oppførsel.

— Det må skje med en viss verdighet og stil dette, poengterer Tveit.

— Jeg frykter vi kan få trekk for banning. Med våte marker spørs det om vi i det hele tatt får fyr, ler varabrannsjef Staveland.

Hindrer flått

  • Hva slags forberedelser gjør dere til NM?

— Vi tar det dagen før. Må se gjennom reglementet og slikt, sier Staveland.

Han mener konkurransen er et godt tiltak.

— Å svi av under kontrollerte former gir bedre beite og hindrer spredning av flått. Dessuten blir fremkommeligheten bedre for turgåere, sier varabrannsjefen.

Arrangør av mesterskapet er Haugaland Villsaulag og «Sjå Haugalandet» ved landbrukskontorene, Fylkesmannen og Haugaland Landbruksrådgjeving.