Daglig leder Øyvind Meek ved NæringsAkademiet i Bergen advarer mot utviklingen som han ser på dette området.

Han understreker i en pressemelding at en slik innsparing ikke nødvendigvis den beste måten å planlegge for fremtiden på.

— Nye systemer og standarder utvikles stadig og de som ikke holder tritt med utviklingen mister fort et viktig konkurransefortrinn, mener Meek.

Ifølge Meek er eEn kombinasjon av storsatsning foran årtusenskiftet og ringvirkninger av den såkalte "IT-boomen" to viktigste årsakene til at norske bedrifter har valgt å nedprioritere investeringen i IT-relatert kompetanse.

Lavkonjunktur i flere markeder har også ført til at mange bedrifter har kuttet kostnader, blant annet innen kursing av ansatte. IT-verdenen utvikler seg imidlertid like raskt selv om vi i deler av verden er inne i en lavkonjunktur.

— Det rapporteres også hyppig om at færre søker IT-utdannelse på grunn av det dårlige arbeidsmarkedet innen denne sektoren. Bildet viser seg imidlertid å være mer nyansert enn dette. Faktum er at de som sørger for å holde seg oppdaterte stort sett får jobb, eller klarer å holde på den jobben de har, understreker Meek.