Søndag skrev Dagsavisen at norske skoler gjør innvandrerbarn til skoletapere. Få land i Europa har så stort gap mellom matte— og leseferdighetene til etnisk norske elever og elever med innvandrerbakgrunn som Norge, ifølge en ny OECD-rapport.

– Det har tatt tid før virkeligheten har trådt klart fram for osloskolen, erkjenner skolebyråd Torger Ødegaard overfor avisen.

Fra høsten av blir regne-, lese- og skriveopplæring obligatorisk i alle barnehagene i hovedstaden.

– Ingen skal begynne på skolen i Oslo uten å kunne norsk, sier Ødegaard.

Når innvandrerbarna er fire år gamle blir språkferdighetene deres kartlagt. De som er dårlige i norsk, får tilbud om såkalt språkstimulering. Nå setter byrådet av fem millioner kroner ekstra til dette i bydelene Alna, Søndre Nordstrand og Bjerke, som alle har høy innvandrerandel. Med de friske millionene forventer Ødegaard at de utvalgte bydelene setter i gang flere kurs og tilbud.