Spesialkonsulent Kjellaug Ellingsen i skoleetaten i Bergen er fornøyd med vedtaket.

— Vi kommer til å få penger overført fra staten, noe som gjør det enklere for oss å satse ytterligere på å bedre leseferdigheten i skolen, sier Ellingsen.

Rent praktisk innebærer vedtaket blant annet at elever i grunnskolen får rett til minimum 20 minutters lesing hver dag.

Flere nasjonale og internasjonale undersøkelser har vist at norske elever ikke leser like godt som elever i andre land i Skandinavia og Europa. At Bergen derfor satser på å bedre de unges kunnskaper på dette området, synes fornuftig, mener Ellingsen.

— Bergen kommer til å beholde sin stilling som ledende i Norge på dette feltet. Vi er jo allerede langt fremme, blant annet på grunn av «tekstskaping på datamaskin» og bra kultur- og bibliotektilbud for våre elever. Nå kan vi fordype oss enda mer i dette arbeidet, sier hun.