Skulemiljø som skal bestå, og kraftig utviklast, er Skulehaugen i Voss sentrum, der gymnaset har stått sidan 1916, og Voss jordbruksskule i Skulestadmo.

Blant argumenta for Skulehaugen er den sentrale plasseringa på Vangen, i grei gangavstand frå jernbanestasjonen og kloss ved parken og idrettsanlegga med idrettshall, symjebasseng, tennisbaner, friidrettsbane og fire fotballbaner.

— Det ville vore uheldig om toppidrettsgymnaset ikkje skulle liggja ved eit idrettsanlegg, sa fylkesvaraordførar Tom-Christer Nilsen (H) i debatten på fylkestinget i går.

Hans partifelle Bente Gunn Håtuft var den einaste som gjekk på talarstolen og hevda at dette er ein trist dag på Voss, og ein vanskeleg dag for henne.

Ho hadde ikkje fått gjennomslag for løysinga med berre ein vidaregåande skule på Voss, ein stor skule plassert på Tvildemoen

— To skular i staden for ein, er ei negativ utvikling i høve til kunnskapsløftet, sa ho.

Håtuft har støtte i innlegg i lokalavisa, der det vert åtvara mot gjeninnføring av klasseskiljet; komande akademikarar på Skulehaugen og yrkesfag på Jordbruksskulen.

Torstein Dahle (RV) ville setta tak på 600 elevar på Skulehaugen flytta til dømes helse- og sosialfag og service- og samferdslefag til jordbruksskulen.

Bjørn Lothe (SV) var blant dei som synest at løysinga med to skular er god. Skulehaugen er framifrå lokalisering, men for lite areal til ein kjempeskule med meir enn 1000 elevar.