• Jeg er ikke stolt av automatene. De er definitivt ikke smykker i våre lokaler, sier senterleder Mette Nora Sætre.

Med sine 30 blinkende kronemaskiner troner Sartor Senter på Sotra øverst på spillstatistikken. Ingen kjøpesentre på Vestlandet har flere automater enn dem.

— Vi er definitivt klar over problemene med spilleavhengighet, og jeg er tilhenger av den pågående politiske prosessen for å få fjernet dem fra fellesarealer i kjøpesentre.

Sætre sier at senteret kunne latt være å fornye automatavtalene, men at de valgte å avvente den politiske behandlingen av saken.

— Vi vet at mange lag og organisasjoner på Sotra og i Øygarden er avhengige av inntektene fra disse automatene. Derfor valgte vi å la de bli stående inntil politikerne har sagt sitt.