AUDUN STØLÅS

Administrerende direktør Bjørn Myhren i Hordaland Reiseliv sier til Bergens Tidende at svikten skyldes sars-frykten.

Hotellstatistikken for Hordaland i juli viser en tilbakegang på 7,7 prosent i utenlandstrafikken. På landsbasis er tilbakegangen 7,0 prosent.

— Fordi Hordaland har den største andel av turistbesøkene fra utlandet, måtte vi regne med at vi ble mest skadelidende, sier Bjørn Myhren. Men også Sogn og Fjordane og Rogaland har hatt en nedgang.

Hotellene i Hordaland har hatt en nedgang på 17.000 gjestedøgn i juli i år, i forhold til samme måned i fjor. Men til tross for den store volummessige nedgangen, har nedgangen i omsetning bare vært på 1 prosent.

— Det betyr at hotellene har oppnådd bedre priser enn tidligere, sier Myhren.

SARS-frykten

Han viser til at sars-frykten har hatt enorme dimensjoner.

— Det gjelder ikke bare i Asia, men også i Norge. Vi leste i avisen i vår om en norsk lærer som besøkte Asia, og der foreldrene i Norge holdt elevene hjemme fra skolen i de to ukene det tok før læreren fikk gjennomført en karantenetid,

Nedgangen i turisttrafikken fra USA var på 7,2 prosent, og det var mindre enn forventet. Fra Storbritannia har nedgangen vært på 8,0 prosent, og det er en betydelig nedgang. Tallet på tyske hotell-turister har derimot økt litt.

Norske lyspunkt

Det største lyspunket er at tallet på norske turister på hotellene i Hordaland har vært uendret i juli i år i forhold til juli i fjor. På landsbasis har det derimot vært en nedgang på 4,0 prosent i hotellbesøk fra nordmenn.

Bjørn Myhren regner med at den omfattende kampanjen som reiselivet i Hordaland gjennomførte tidligere i år har hatt sin virkning. Magasinet «Utforsk Hordaland» ble da distribuert som bilag i flere store norske aviser.

Det er også forskjeller mellom regionene. Mens nedgangen har vært størst i Sunnhordland, har både Bergen og Nordhordland klart seg bedre.

Hordaland Reiseliv lager også statistikk for besøkene på campingplasser og hytter. Men julitallene foreligger ikke før i slutten av august.

REISER IKKE: Japanere og andre asiater er skremt av sars-epidemien, og reiser mindre enn før. Asiaters hotellbesøk i Hordaland fra er i juli blitt halvert i forhold til samme måned i fjor.

ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL