Skipet kjem i tre ulike kategoriar; som marinefarty, i internasjonal fart og på lokale blåturar.

I periodar når skipet vert utrusta for utanlandsturar, og ved heimkomst frå utlandet, skal kaiområdet rundt skipet sin faste plass på Bradbenken vera avsperra.

Til andre tider skal det vera fri ferdsel heilt til kaikanten. Difor blir inngjerdinga på denne kaien utforma for fleksible løysingar.