— Det byrådet nå foreslår er dramatiske og smertefulle kutt, men vi er enig med byrådet i at situasjonen må tas på alvor, legger hun til.

Den mulig påtroppende byrådsleder er påtakelig mer tilbakeholden med å servere løsninger enn hva hun var i valgkampen..

— For det første har jeg ennå ikke fått tid til å lese budsjettet. For det andre står vi i en veldig vanskelig parlamentarisk situasjon der jeg ikke bare må svare for Høyre, men også forholde meg til flere andre partier. Da må jeg trø mer varlig, sier Mæland.

Forsiktig

— Ser du andre muligheter enn å avvikle aldershjemsplasser og kutte i åpen omsorg, slik byrådet foreslår?

— Jeg vil være svært forsiktig med å forskuttere hva vi skal gjøre for å unngå dette, men vi har tidligere signalisert at det finnes andre løsninger.

— Som er?

— Å konsentrere seg om kommunens kjerneoppgaver og i større grad ta i bruk konkurranseutsetting.

— Trond Tystad vil spare 108 millioner gjennom effektivisering av kommunens administrasjon. Tror du det er mulig å hente mer her?

— Det vet jeg ikke, for jeg vet så lite om hva finansbyråden tenker her. Samtidig sier det seg selv at der må være et stort potensial i en organisasjon med et budsjett på nærmere 10 milliarder og 16.000 ansatte.

— Får du lyst til å ta over når du ser dette budsjettet?

— Vi visste at situasjonen var dramatisk. Vi mener at det er mye å vinne ved å sette inn nye koster, men særlig lystelig er det ikke. Det finnes nok enklere måter å skaffe seg ny jobb på, sier Monica Mæland som i hele går ettermiddag sprang fra tv-studio til tv-studio for å kommentere budsjettet hun trolig må ta over.

- Kutt i kultur

Verken RVs Torstein Dahle eller Pensjonistpartiets Frank W. Hansen tror det er mulig å lose et budsjett gjennom i bystyret med så dramatiske kutt som byrådet legger opp til:

— Ikke noe budsjett har overlevelsesevne hvis ikke det opprettholder hardt trengte og helt nødvendige institusjonsplasser for eldre, sier Torstein Dahle.

— Dette var som forventet, sier Frank W. Hansen:

— Jeg ser det er nødvendig for kommunen å kutte, men det er ikke riktig å sende regningen til de svakeste.

— Hvor vil du spare?

— Kultur og idrett må ta nedprioriteres i forhold til omsorg for de svakeste. Det valget må vi våge å ta, sier Frank W. Hansen.

VARSOM: Monica Mæland er forsiktig i sine uttalelser etter at bybudsjettet ble lagt frem i dag. FOTO: RUNE SÆVIG