• Jeg er veldig overrasket over at private samtaler nå blir brukt i en offentlig debatt. Jeg kjenner meg litt såret, sier Kristian Helland.

— Kommentaren om at Hiis Bergh nå kunne gi seg, var sagt i en hyggelig tone. Jeg har aldri hatt noe ønske om å motarbeide eller legge noe i veien for hans arbeid, tvert imot, sier Helland.

Han bekrefter at han har hatt flere samtaler med Hiis Bergh som også har berørt havnesjef Morten Meibom.

— Uansett hvor jeg var styreleder ville jeg ikke snakke om personalpolitikk. Hiis Bergh er en erfaren mann med bred erfaring fra næringsliv og offentlig virksomhet. Jeg regner med at han vet at man ikke diskuterer personalspørsmål med utenforstående.

— Hiis Bergh er misfornøyd med måten Meibom har fulgt opp arbeidet med å fremme Bergen som cruisehavn?

— Det kan ikke være en hovedoppgave for havnedirektøren å følge opp denne type saker og stille på alle møter om dette. Det er det naturlig at andre tar seg av.

— Hiis Bergh mener at Havnevesenet til dels har motarbeidet hans arbeid?

— Jeg har den aller største respekt for arbeidet Hiis Bergh har gjort, og jeg har etter fattig evne søkt å bidra positivt.

Havnedirektør Morten Meibom ønsket i går ikke å kommentere kritikken fra Hiis Bergh.