Politiinspektør Sturla Osen i Kripos har registrert at fleire medium går langt i å slå fast kvar DNA-funnet på åstaden vart gjort.

— Sterk beviskraft

— Når dei skriv at funnet vart gjort under neglene på offeret, så er det rein spekulasjon. Ingen aviser kan ha opplysningar om akkurat dette, seier Osen til Bergens Tidende.

Dersom B-prøven som er tatt av den sikta også matchar profilen frå åstaden når den blir klar truleg i dag, så er ikkje dette nødvendigvis noko fellande bevis mot mannen. Beviskrafta i eit slikt funn vil avhenge mykje av kvar på offeret eller åstaden funnet er gjort.

Og akkurat dette er politiet inntil vidare potte tette på.

— Men vi meiner at beviskrafta i dei funna vi har, er sterk, seier Osen.

— Konkrete opplysningar som berre vi og gjerningsmannen kan kjenne til, må vi halde tett om. Det seier seg sjølv.

Heller ikkje 41-åringens forsvarar, advokat Ivar Blikra, vil kommentere kor politiet har gjort sine funn. Men han har ei heilt anna vurdering av beviskrafta i det påtalemakta har lagt på bordet.

- Ikkje bevis for drap

— Alle må vere fullstendig klar over at eit DNA-funn på ein åstad ikkje er noko bevis for drap, seier han.

Blikra viser til at det er fleire mogelege forklaringar på korleis sikta sitt DNA kan ha hamna på åstaden.

Overfor politiet har sikta ikkje forklart noko som helst om sine bevegelsar om kvelden og natta før drapet skjedde.

— Han har ikkje sagt noko som helst om dette, ut over at han var på byen i Førde tidleg om kvelden. Han er ofte i Førde i helgane, og klarer ikkje hugse korleis det var akkurat denne helga, seier Sturla Osen.

— Gjennom avhøyr i krinsen rundt den sikta prøver vi no å kartlegge kor han var denne helga, og dette arbeidet er ikkje ferdig.

Forsvararen er på si side oppteken av at politiet ikkje må sjå seg blinde på at dei har eit DNA-treff, og meiner dei framleis må ha ei open innstilling til arbeidet.

Utfordrar politiet

Bakgrunnen er at politiet heilt frå pågripinga sagt at dei er rimeleg sikre på å ha tatt rett person, og at dei vil konsentrere etterforskinga framover om dette sporet.

— Eg vil utfordre politiet til å etterforske saka like breitt som dei har gjort fram til no, seier advokaten.

— I den situasjonen vi har no, er det like viktig å etterforske på uskuld som på skuld.

Eksempelvis har politiet lenge etterlyst den såkalla «hettemannen» som vart sett på veg ut frå åstaden eit døgn etter at drapet skjedde, men før Anne Slåtten var funnen. Mannen har aldri meldt seg.

På dette tidspunktet var den sikta 41-åringen på jobb som vanleg, fleire mil unna.

— Det er opplagt interessant å finne ut meir om dette, og kven dette var. Likevel er det klart at det ikkje kan ha vore min klient, og dette er sjølvsagt noko eg som forsvarar kjem til å følgje med på vidare, seier Førde-advokaten, som denne veka skal til Ålesund for nye samtalar med sin klient. Klienten kjem ikkje til å gje nye politiforklaringar med det første.