SVEIN TANGSETH (tekst og foto)

Men en mørk stormnatt over førti år senere blåste den tunge jernpilen over ende. Da sørget datidens store sandviksmenn, Rasmus Rolfsen fra Elsero, Wilhelm Frimann Meyer fra Storemøllen, agent Frimann Kahrs og repslager Ditlef Bruland, for innsamling av penger. Inkludert salget av den gamle fløystangen fikk de inn 250 kroner — nok til å få støpt en ny pil.

Og søndag 26. september 1879 var alt klart for åpning av det nye landemerket. Rolfsens folk hadde vært oppe og fjernet det gamle fotstykket, planert fjellet og støpt fast bolter til stangen og feste av bukken (nødvendig for å reise den tunge stangen). Tau og taljer var på plass.

Stor fest

I Munkebotn samlet det seg repslagere, bøkkere og andre frivillige - som ved middagstider hadde fått alt opp. Men på grunn av sterk vind var det umulig å reise stangen denne søndagen.

Neste dag derimot, var været det aller beste. Tilstrekkelig mannskap stilte på Sandviksfjellet, bukken ble reist og fotstykket skrudd på plass. Så kom Frimann Kahrs frem med en rhinskvinflaske og en liste over dem som hadde gitt penger. Kahrs, Bruland, Meyer og Rolfsen hadde skrevet under på listen, som ble stukket ned i vinflasken og deretter firt ned i fotstykket - før Pilen ble skrudd sammen.

Etter montering og fjerning av stillaset ble det holdt taler. Høye hurrarop lød utover fjell og fjord, og øl, spekemat og kringler kom frem. Stemningen var stor da alle dro ned til Brulands reperbane for å fortsette festen.

Seinere på høsten ble det laget jernbarduner til Pilen. Storm skulle ikke få blåst denne over ende! Deretter ble pilen malt svart. Og slik har den vært siden.

Flaggheising

I 1949 fikk Sandviksguttenes Forening satt opp nettinggjerde rundt den gamle Pilen, slik at også de som led av svimmelhet kunne nyte den storslagne utsikten. Det var nemlig mange som før ikke hadde våget seg ut på stupet der stangen står.

Gjennom mange år har Sandviksguttenes Forening heist flagget på Sandvikspilen søttendemai og når Sandvikens Bataljon jubilerer. Æresmedlem Fredrik Skulstad heiste flagget hvert år fra 1928 til 1975, med unntak av krigsårene da fløystangen sto naken.

I dag har nye krefter innen foreningen tatt over og fører denne spesielle tradisjonen videre.