Det var før jul ledelsen i Helse Bergen fikk beskjed om helseforetaket ville bli ilagt tvangsbøter på 10.000 kroner dagen fordi det ikke er ryddet opp i de dårlige arbeidsforholdene på sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus.

— Det må være en misforståelse. Vi har jo laget en handlingsplan, sa kommunikasjonsdirektør Mona Høgli da hun mottok den strenge beskjeden fra Arbeidstilsynet forrige dagen.

— Vi har ikke misforstått noen ting. Tiltakene Helse Bergen har satt i gang er rett og slett ikke gode nok, sier tilsynsleder Kåre Askvik i Arbeidstilsynet.

Fra 2.januar er dermed Arbeidstilsynets taksameter satt på.

Det var i forbindelse med det store landsomfattende tilsynet av helseforetakene som arbeidstilsynet i fjor at det ble avdekket store mangler ved det psykososiale arbeidsmiljøet på Sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus.

Men like før jul kunne divisjonsdirektør for psykiatrien i Helse Bergen, Hans Olav Instefjord, melde at det var laget en handlingsplan for sikkerhetsavdelingen. Planen beskrev hvordan sykehuset ville forbedre arbeidsmiljøet på avdelingen. Blant annet er det satt en frist til 1. februar med å sette i verk tiltak som skal bedre de organisatoriske forholdene. For tiltak som forbedrer de mellommenneskelige forholdene, er det satt frist til 1. mai.

Men dette var likevel ikke godt nok for Arbeidstilsynet. Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord sier at Helse Bergen tar Arbeidstilsynets beslutning til etterretning.

— Vi innser at vi må betale dagbøter. Vi vil derfor intensivere arbeidet med tiltaksplanen så godt vi kan. Vi regner med at vi ganske snart vil komme over kneiken og har satt i gang tiltak som kan rette opp de vanskelige arbeidsforholdene.