— Vi har endelig funnet en løsning slik at vi slipper å legge pasienter i korridorene på sykehuset, sier spesialrådgiver i psykiatrisk divisjon i Helse Bergen, Geir Lien.

Det var i juni i år at Helse Vest fikk beskjed om at helseforetaket ville få dagbøter på 600 000 kroner måneden om ikke korridorsengene var borte fra 1. oktober.

Samarbeid med Bergen

  • Fra neste uke skal det ikke være en eneste korridorseng igjen hos oss, sier Lien

Han forteller at Helse Bergen i samarbeid Bergen kommune har satt i gang både midlertidige og langsiktige tiltak som sikrer at pasientene slipper å ligge på gangen.

— Allerede i neste uke flytter de første ferdigbehandlede pasienter fra Bergen ut av Sandviken for godt, sier Lien,

Til sammen er det 19 senger som skal frigjøres slik at det blir bedre plass for akuttpasientene på Sandviken.

I løpet av oktober vil disse pasientene flytte midlertidig enten til B-sykehuset på Laksevåg eller til Paviljongen som er tilknyttet Tertnes distriktspsykiatriske senter.

Pasientene skal bo der inntil de blir tildelt permanente boliger av Bergen kommune.

Intern flyttesjau

Når denne utflyttingen er unnagjort, er det klart for ny flyttesjau på sykehuset. Blant annet skal det åpnes en ny korttidspost med åtte plasser i det tidligere Martensbygget. Tidligere har det bare være langtidspasienter i denne delen av sykehuset.

Mer plass blir det også når det nye psykiatriske mottaket på Sandviken åpner i begynnelsen av desember.

— Den ledige sengekapasiteten vi får der, vil bli nyttet innen akuttpsykiatrien, sier Lien.