Med overlege Erik Søderberg i spissen kommer komiteen til Bergen 12. og 13. mars for å ha samtaler med ledelse og ansatte.

— Vi har forsøkt å få tak i de beste i Norden, og Søderberg er valgt fordi han oppfattes som en sterk fagperson i feltet. Han har dessuten ingen bindinger til miljøet, sier administrerende helsedirektør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland, til VG.

Det siste året har det vært flere rømninger fra Sandviken sykehus, og i desember kom Helsetilsynet med sviende kritikk mot sykehuset etter to episoder i sommer.

Sikkerhetsavdelingen har også i lang tid vært preget av interne konflikter. Dette er bakgrunnen for granskningen.

— Det har vært få rømninger. Hovedproblemet er at noen ansatte ved avdelingen ikke har det så greit sammen, sier Stener Kvinnsland.

Etter at flere stortingspolitikere i januar møtte rundt 20 ansatte ved sykehuset, krevde lederen av Stortingets helse -og omsorgskomite en granskning av forholdene.