I går ga en rekke av de ansatte ved sikkerhetsavdelingene på Sandviken sykehus svært krasse karakteristikker av forholdene ved arbeidsplassen. I et brev fremstilles ledelsen ved sykehuset som et fryktregime, der kritiske røster ble frosset ut. Ifølge TV 2 stiller 35 ansatte seg bak varslerne.

— Jeg er glad for støtten. Det er en anerkjennelse at en så bred gruppe går ut og støtter meg, sier Espen Andalsvik.

For litt over en måned siden sto han frem på TV 2 - og senere i et leserbrev i Bergens Tidende - og fortalte om ledelsens manglende evne til å ta kritikk.

Sykepleieren ved sikkerhetsavdelingen sier han har opplevd det som et problem at ledelsen har forsøkt å fremstille kritikerne som en liten gruppe kverulanter uten bred støtte.

Misliker medieoppslag

— Dette kom helt uventet, sier Helse Bergen-direktør Stener Kvinnsland. I går ettermiddag hasteinnkallet helseforetaket til pressekonferanse for å imøtegå kritikken. Der kritiserte han brevskriverne for å ikke gå tjenesteveien.

— Vi er i en vanskelig situasjon, som ytterligere blir forverret gjennom slike brev. Det gagner ikke vårt felles mål, å bedre situasjonen, sier Kvinnsland.

Han sier at han ikke har mottatt en eneste henvendelse fra misfornøyde ansatte ved de to avdelingene brevskriverne har kommet fra.

— Jeg syns det blir verre og verre å forstå hvorfor de som er misfornøyde går utenom de vanlige kanalene. Tillitsvalgte og verneombud er representerte i alle ledd.

- Siste utvei

Andalsvik nekter for at han har tatt noen snarvei for å få frem budskapet sitt.

— All negativ omtale av avdelingen er dumt, og i utgangspunktet var jeg lite villig til å gå ut i media. Men ettersom jeg ikke ble hørt på noen annen arena, var dette siste utvei.

Han sier det var tøft og vanskelig å stå frem offentlig, men tror det kan ha reddet jobben hans.

— Jeg gjorde det delvis for å bli hørt og sett, men også for å beskytte meg selv. Det å stå frem i media gjorde meg nok litt usårbar, sier han.

- Det går fremover

Kvinnsland sier at han ble svært overrasket over brevet, etter at Helse Bergen har gjennomført både lederutskiftning og igangsett en handlingsplan for å bedre situasjonen ved Sandviken sykehus.

Handlingsplanen er basert på dybdeintervjuer med 80-90 ansatte ved sikkerhetsavdelingene. Det er til sammen 148 faste og midlertidige ansatte ved avdelingene for lokal og regional sikkerhet.

Kvinnsland erkjenner at situasjonen er vanskelig.

— Det er fortsatt vanskelige forhold. Men de beskjedene jeg får, er at det går fremover, ett steg av gangen.

Nielsen, Rune
Valde, Vegar