– Vi ønsker å lage et spennende lekemiljø som stimulerer til spontan bevegelse, forteller rektor Omar Mekki ved Skranevatnet skole.

Prosjektet går over to år, og er et samarbeid mellom skolen, SFO og Furuholtet barnehage. Norsk Hydro bidrar med 450.000 kroner, mens resten av parken skal finansieres av tippemidler og dugnadsinnsats.

– Målet er å gi et tilbud til nærmiljøet på Sandsli både på dag og ettermiddagstid, sier Mekki.

Skolen er med i prosjektet «Bergen, en by i bevegelse» med fokus på fysisk aktivitet.

– I tillegg til et godt idrettstilbud til de 600 elevene på skolen ønsker vi å legge til rette for fri lek for alle som bor i bydelen.

Foreldre, lærere og SFO-ansatte har vært på studietur til Skudneshavn skole på Karmøy for å hente inspirasjon.

Barna ble også tatt med på råd, og mens de minste ønsket seg broer over bekken, ville de største ha naust med kanoer i.

– For jentene har turnbasseng vist seg å være veldig populært, noe vi blant annet så på Karmøy.

Andre tilbud blir klatrehus, apejungel, ballvegg og utendørs bordtennisbord.

Bak furutrærne ved skolen holder Norsk Hydro til. De var med en gang positive til ideen, og bestemte etter hvert at de ville bidra med penger.

– Vi er en av de største bedriftene i området, og har 1600 ansatte her, sier informasjonssjef Gisle Johanson.

– Derfor er vi opptatt av godt nabolag, og at nabolaget har et positivt forhold til oss.

I tillegg til at mange av de ansatte bor i nærområdet, vil Hydros bedriftsbarnehage Furuholtet ta i bruk den nye lekeparken.

Rektor Omar Mekki mener det er uproblematisk at næringslivet sponser prosjektet.

– Ideelt sett ville dette være en oppgave for det offentlige. Men det finnes ikke penger til alt, og jeg syns det er helt ok at bedrifter tar ansvar for nærmiljøet. Aktivitetsparken hadde ikke blitt noe av hvis ikke Norsk Hydro hadde støttet oss.

FULLE AV ENERGI: Fjerdeklassingene ved Skranevatnet skole skal holdes i aktivitet. Styrer Lisbet Knudsen i Furuholtet barnehage og rektor Omar Mekki planlegger fritidspark for hele nærmiljøet. FOTO: RUNE SÆVIG