GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bergens-tidende.no

Levende Ord har vært i kontakt med Stadsporten AS som eier tomten. Det bekrefter en av eierne av selskapet Ole Petter Duus.

– Vi er ennå i en veldig tidlig fase i kontakten. Det er mye som skal på plass før det er snakk om noen avtale, sier Duus.

Avklart til sommeren Stadsporten har kjøpt tomten med tanke på selv å bygge den ut. Med Ringvei Vest like rundt hjørnet, regner Duus med at det innen få år vil være meget interessant å etablere seg i området. Stadsporten ønsker primært selv å bygge ut, mens Levende ord fortrekker å kjøpe, for selv å stå for utbyggingen.

– Jeg kan bekrefte at vi har vært i kontakt med Stadsporten om tomten på Sandsli, men dette er bare ett av tre alternativer vi vurderer, sier pastor Enevald Flåten i Levende Ord.

Etter det BT forstår har menigheten et annet tomtealternativ i kikkerten i tillegg til et større bygg som står ledig.

BT har vært i kontakt med Bergen Tomteselskap og får opplyst at selskapet ikke har tomter på denne størrelsen i området. Den eneste ledige tomten som tilfredsstiller menighetens behov er nettopp tomten til Stadsporten.

Omfattende byggeplaner Menighetens byggeplaner er meget omfattende. I tillegg til møtesal med plass til flere tusen tilhørere, trenger menigheten kontorer. Også menighetens barneskole, ungdomsskole og videregående skole skal inn i de fremtidige lokalene sammen med bibelskole og internat.

Til sammen trenger menigheten over 20.000 kvadratmeter, det dobbelte av det som disponeres på Kråkenes. Både eiendommen på Kråkenes og et bygg på Møhlenpris skal selges for å skaffe kapital til en utbygging på over 200 millioner kroner.

Innen fem år Blir det flytting til Sandsli planlegger menigheten et samarbeid med hoteller og oljeselskaper i området om bruk av de store møtelokalene til konferanser på dagtid.

Levende Ord har i lengre tid vært på jakt etter nye lokaler til erstatning for lokalene på Kråkenes. Der er tomten for trang til nødvendig utbygging. I tillegg har menigheten kommet på grundig kant med naboer og bygningsmyndigheter. For tiden betaler menigheten dagbøter tilsvarende 5000 kroner i uken fordi den ikke retter seg etter pålegg om å rive et lokale som ulovlig er ombygd til møteformål.

Innen fem år er Levende Ord flyttet inn i nye lokaler.