• Dette er ikke en pris til oss, det er en pris til alle kvinner i Afrika og i den arabiske verden. Det var budskapet fra de tre kvinnene som i morgen mottar Nobels Fredspris. I formiddag møtte de verdenspressen.

Jubelen satt løs og mange ganger ble de avbrutt av applaus når de gav klare svar på spørsmålene.

Ellen Johnson Sirleaf, Laymah Gbowee og ikke minst Tawakkol Karmann la ikke skjul på sin glede og sin stolthet over å ha vunnet Fredsprisen i år.

Den timelange seansen på Nobelinstituttet ble en runde om hvor viktig det er å gi kvinner utdanning og kunnskap, slik at de senere kan ta ansvar og styring i sine land.

Verdensoptimist

Selv om de tre kommer fra ulike nasjoner og kulturer, og har ulik bakgrunn, var de samstemte om dette:

Nå har kvinnene båret nok av byrder, nå er det vår tur til å få ansvar og anerkjennelse.

Nå er det kvinnens tur i Afrika og i arabiske land.

Tawakkol Karman fra Jemen er tidenes yngste vinner av Nobels Fredspris. Hun er 32 år, og står i spissen for organisasjonen Kvinnelige journalister uten lenker.

På pressekonferansen fredag var hun uten tvil den mest optimistiske av de tre vinneren Hun snakket ikke om den arabiske våren, men om Verdensvåren, at det er tid for folk i alle undertrykte land å kaste sine tyranner og diktatoriske regimer, og erstatte dem med drømmen om fred og frihet.

Den veltalende tidligere journalisten leverte den ene poltiske «onelineren» etter den andre. Til tider satte hun de to andre vinnerne i skyggen med sin engasjerte språkbruk.

Prisens betydning

De tre vinnerne la ikke skjul på at Fredsprisen vil bety mye for dem i deres videre arbeid. Først og fremst som en inspirasjon til alle kvinner i deres hjemland og regioner, men også for dem selv.

— Vi vil få en bredere plattform, en høyere røst å tale med. men samtidig må vi formulere oss mer forsiktig, for alt vi sier heretter vil bli veid ut fra at vi er fredsprisvinnere, sa Laymah Gbowe, som nå bor i Ghana, til slutt på pressekonferansen.

Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland sa at de tre kvinnene i år har fått prisen for den ikkevoldelige kampen de har kjempet for kvinners rettigheter i fresbygging i hele verden.

EN VANLIG DAG: Ingen tegn til sikkerhetstiltak på Karl Johans gate fredag.
HÅVARD BJELLAND