GUNNAR WIEDERSTRØM

JAN STIAN VOLD

Fylkesårsmøte var i dag samlet i Ullensvang for å feire seg selv og partiets store valgseier. Et årsmøte i begeistringens og jubelens tegn. Helt til Morten Kinn — to timer før påtroppende partileder Erna Solberg skulle hylles - gikk på talerstolen.

For mye tran?

Kinns fem minutter lange innlegg var et sammenhengende angrep på Carl I. Hagen.

Dette sa Kinn:

  • Hagen er som Hitler imot rettsstaten.
  • Hagen er som Hitler antidemokratisk.
  • Hagen vil som Hitler at Norge skal være hvitt og rent.

Det Kinn ønsket med sin krasse kritikk, var å markere avstand til det samarbeidet regjeringen har med Frp på Stortinget.

Da Fylkesårsmøtet tok pause, gikk Kinn bort til avtroppende fylkesleder Monica Mæland og utbrøt.

— Tok jeg for mye Møllers tran.

Mæland svarte ganske matt.

— Ja.

Sjokkerte

Umiddelbart etter Kinns tirade, gikk fylkesvaraordfører Tom-Christian Nilsen på talerstolen og sa at han tok sterk avstand fra det som var blitt sagt.

Også Monica Mæland reagerte sporenstreks.

— Jeg beklager veldig sterkt og tar fullstendig avstand fra dette. Jeg oppfatter dette som holdninger som strider imot de er stort flertall i Høyre mener. Vi har et godt og konstruktivt samarbeid med Frp, sa hun.

Stortingsrepresantat Øyvind Halleråker tok like sterk avstand fra Kinns sjokkutspill.

— Vi har samarbeidet med Frp i en rekke saker på Stortinget, også i to budsjetter. Våre erafringer med partiet og partilederen er ganske annerkledes en de Kinn her gir uttrykk for.

La seg langflat

Og hovedpersonen selv? Etter det flammende innlegget, uttalte han til pressen:

— Jeg skjønte mens jeg holdt på med innlegget at jeg tok litt for hardt i.

Etter pausen i årsmøtet, var det en spak og ydmyk Kinn som gikk opp på talerstolen.

— Jeg beklager det jeg sa både overfor Carl I. Hagen, Frp og mitt eget parti. Det var helt urimelig.

Morten Kinn er varamedlem til bystyret i Bergen og leder for Bergenshus Høyre.

RØDMUSSET: En spak Morten Kinn legger seg så langflat som det går an, etter tdiligere på dagen å ha sammenlignet Carl I. Hagen med Adolf Hitler.
GUNNAR WIEDERSTRØM (MMS-FOTO)