— Det var aldri meningen å sammenligne selve buekorpsene med Taliban, sier Payan til bt.no.

Han sier at det han reagerer på er at guttebuekorpsene ikke vil ha med jenter, noe som han mener kan minne om Talibans holdninger til kvinner.

— Jeg har alltid støttet buekorpsene, uavhengig om de er gutter eller jenter. Men vi har kommet dithen at vi må ta samfunnsutviklingen på alvor. Om jeg ikke har fått frem dette, så beklager jeg, sier Payan, som også forteller at SV har invitert Lyngebø buekorps til landsmøtet sitt 19. mars.

Reagerer på kjønnsdiskriminering

BA.no skrev i dag at SV-politikeren hadde sette seg lei på at kommunen støtter buekorps som kjønnsdiskriminerer.

– Buekorpsene er en viktig del av Bergens historie og identitet, men de må slutte å oppføre seg som Taliban, sier Amir Payan, som er representant for SV i Bergen bystyre.

Han reagerer på praksisen med egne jente og guttekorps.

– Buekorpsene får betydelig støtte. Det er vel og bra, men da må vi kunne stille noen minimumskrav. Det bør være et minimumskrav at de organisasjonene som får kommunal støtte, ikke driver negativ diskriminering på bakgrunn av kjønn eller etnisitet, sier Payan.

Warloe uforstående

Kulturbyråd Henning Warloe er uforstående til kritikken fra Payan.

– Det finnes jo korps for jenter, og det finnes korps for gutter. Det finnes også et blandingskorps. Hvis vi skal legge oss opp i det indre liv i hver enkelt organisasjon, så tråkker vi over en grense. Da stiller vi krav som bryter med organisasjonenes selvstyre, sier Warloe.

Bør buekorpsene tvinges til å ikke diskriminere? Si din mening i kommentarfeltet!

DÅRLIGE PÅ LIKESTILLING? Amir Payan mener det må stilles noen minimumskrav til buekorpsene.
Stark, Gidske