HELGE JOHAN STAUTLAND

— Vi er glade for å kunne i bidra med en slik utgivelse. Livssynene vi representerer er sprikende, og vi er ikke enige med alt innholdet. Det vi står sammen om, er retten til å etablere skoler med utgangspunkt i religioner og livssyn. Dette er en del av norsk lovgivning, i henhold til Norges forpliktelser til menneskerettighetene, sier generalsekretær Lars Gule i Human-Etisk Forbund.

Gule er en av mange bidragsyterne til boken «Tusenfryd - skolefrihet og menneskerettigheter», som er utgitt av Kristne Friskolers Forbund (KFF).

— Jeg tror boken vil vekke interesser innad i Human-Etisk Forbund, sier Gule. V il skape debatt

Boken, som ble påbegynt i vår, er spesielt myntet på politikere, foreldre og lærere.

— Vi håper dette kan være et bidrag til en videre debatt om friskolespørsmål, og det er viktig å markere enighet vedrørende dette spørsmålet bidragsyterne imellom, uttaler Torgeir Flateby, redaktør av boken og generalsekretær i KFF.

Han karakteriserer prosjektet som spennende:

— Det at vi har fått til et samarbeid, vitner om en sann toleranse. Et demokrati som Norge er tjent med friskoler, og da tenker jeg ikke bare på kristne friskoler. Det skal være likhet for Kari og Ali, sier Flateby.

- Signal om aksept

Trond Ali Linstad, rektor ved Urtehagen muslimske barneskole i Oslo, berømmer KFF for å ta initiativ til en slik bok. Han tror boken kan være interessant for deler av det muslimske miljøet i Norge.

— Jeg tror boken kan være et signal til muslimer om at de blir akseptert, tror Linstad, som selv er en av artikkelforfatterne i boken.

— Jeg er fornøyd med resultatet. Urtehagen skoles samarbeid med KFF begynner å få lange røtter. Da skolen vår fikk avslag fra departementet i 1995, støttet Torgeir Flateby opp og beklaget avslaget, forteller Linstad.

Forsker ved utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo, Svein Egil Vestre, opplyser at det finnes svært lite litteratur på området utdanning og menneskerettigheter.

— I dag finnes det nesten ikke undervisning på dette temaområdet, sier Vestre.

ENIGE OM FRISKOLER: Trond Ali Linstad (til venstre), Lars Gule og Torgeir Flateby er tre av bidragsyterne til boken «Tusenfryd – skolefrihet og menneskerettigheter».<p/>FOTO: HELGE JOHAN STAUTLAND