ALF E. RIPLE

Også Bergen Røde Kors sin bedriftsvernskole er i samme bygning.

Bergen og Hordaland var tidligere deler av 5. distrikt av Norges Røde Kors, men høsten 1946 ble dette oppdelt. Bergen Røde Kors, med spesialavdelingene hjelpekorps, barnehjelp, besøkstjeneste og URK (Ungdommens Røde Kors) har hatt sitt domene innenfor de gamle bygrensene fra før 1972, mens Hordaland Røde Kors er den administrative overbygningen over de mange RK-foreninger og spesialavdelinger som finnes i hele resten av fylket. Bergen har vel 6.000 Røde Kors-medlemmer, mens Hordaland har ca. 23.000.

Kraftsenter

Bergen RK har holdt til i selveide lokaler på St. Jacobs plass nr. 9. De skal nå leies ut eller selges. Hordaland leide lokaler på Midtunhaugen. Røde Kors Automatene (organisasjonen eier selv sine automater) holdt til i Sandviken. Nå blir Røde Kors-huset i Damsgårdsveien det nye kraftsenteret for alt Røde Kors-arbeid i fylket.

Riktignok vil Bergen og Hordaland fortsatt ha sine egne administrasjoner, men med kontorfellesskap legges det opp til et tett samarbeid.

Som daglig leder i Bergen Røde Kors, Hans Haugen, sier:

— Det er viktigere å fokusere på aktivitetene enn på hvilket distrikt man hører til. Jeg tror vi i fellesskap skal få til et fleksibelt system som legger til rette for mer frivillig innsats. Den samlokaliseringen vi har fått til, gjør det mulig å koordinere aktivitetene bedre.

Aktiv innsats

Fra Norges Røde Kors' side er det lagt opp til strukturelle endringer i organisasjonen. Målsettingen er større frivillig innsats på områder der behovene er ute i samfunnet. Ved en løsere organisasjonsform kan flere medlemmer gjøre en aktiv innsats, og færre bruke tid på styrearbeid og møter.

— Vi i administrasjonen må se hvordan vi best kan betjene medlemmene ved å legge forholdene til rette for at flest mulig kan få gjøre en innsats på de områder som interesserer dem, sier Hans Haugen.

Han ser for seg nærmest en «meny» som de frivillige kan velge fra. Folk flest har en travel fritid, de vil gjerne gjøre en innsats, men det må gå på konkrete oppgaver, mener Haugen.

Det nye Røde Kors-huset i Damsgårdsveien gir rom for administrative funksjoner for de to distriktene samt Røde Kors Automatene i tredje etasje, mens Bedriftsvernskolen holder til i annen med gode undervisningslokaler - bl.a. et moderne auditorium for 50 personer. Der er også flere møterom.. I en mezzanin-etasje har Bergen Røde Kors Hjelpekorps fått lokaler.

Ulike aktiviteter

Lokalene gir mulighet for en rekke aktiviteter, men Hans Haugen understreker at mye av aktiviteten i Bergen fortsatt vil foregår andre steder, både i sentrum og rundt om i bydelene.

For eksempel vil lørdagstreffet for innvandrere trolig bli lagt til krypten i St. Paul kirke, og norskundervisningen for innvandrere vil fortsette i Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS) og Engensenteret. Ellers drives arbeidet til dels i lokaler som bydelene stiller til rådighet, og i samarbeid både med bydelsadministrasjoner, sosialetat, politi, næringsliv og andre organisasjoner. Kort sagt prøver man å gå inn der behov måtte finnes.

Både Laksevåg og Arna har for øvrig egne Røde Kors-hus, i likhet med en rekke av kommunene rundt om i fylket. Og det er ute på grunnplanet - blant befolkningen - at den aktive, frivillige innsatsen fortsatt skal foregå.

Det kan nevnes at daglig leder av Hordaland Røde Kors er Kari Thorson, mens Arne Nyhus er sjef for Røde Kors Automatene. Distriktsstyreledere i henholdsvis Bergen og Hordaland er Roald Jønsson og Monica Håkansson. Offisiell åpning av det nye Røde Kors-huset er lagt til uke 11, og blant gjestene er generalsekretær Jan Egeland.

EGET HUS. Lykkelig forent under samme tak. Fra venstre Hans Haugen, Bergen Røde Kors, Siri Cathrine Knutsen, Røde Kors Automatene og Rolf Bjørkås, Hordaland Røde Kors.
FOTO: ALF E. RIPLE