• Hvem kan komme i straffeansvar etter en dokumentarfilm?

— Det gjelder nøyaktig samme lovregler for dokumentarfilm som for det som blir skrevet i aviser, internett eller blir hevdet på radio og tv. I denne sammenheng handler det om ærekrenkelser og privatlivets fred, sier generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening til BT.

— Hvem kan komme i straffeansvar etter en dokumentarfilm?

— De som ytrer seg, og de som medvirker. I dette tilfellet regissører, produsent og de som uttaler seg. Trolig også den som viser filmen, i dette tilfellet BIFF.

— Er det et overtramp å la familiemedlemmer få stå frem og hevde at faren har misbrukt dem - en far som er frifunnet av retten?

— Jeg kan ikke uttale meg om det før jeg har sett filmen. Det kan jo ha vært gjort i en slik form at man kan slippe unna en injuriedom.

— Ville du som redaktør ha trykket en sak der familiemedlemmer sto frem og sa at pappa hadde misbrukt dem seksuelt?

— Jeg ville vært meget skeptisk, sier Nils E. Øy.