I gårsdagens BT uttalte Henning Warloe at det nye byrådet må drive med underskudd frem til 2007. Det står i skarp kontrast til løftene Høyre kom med i valgkampen.

Den økonomiske situasjonen er imidlertid ikke så dramatisk forverret på tre måneder som det Henning Warloe prøver å gi inntrykk av.

Allerede i mai ble bystyret forelagt den stygge sannheten om økonomien i landets nest største by. Underskuddet vokste, og sviktende skatteinngang for resten av landet gjorde sluttresultatet høyst usikkert.

I juni behandlet bystyret årets første tertialrapport. På det tidspunkt lød prognosen for årets underskudd 384 millioner kroner.

Byrådet la da frem en lang liste med innstramminger, deriblant forslag om å si opp avtalen med to private sykehjem og stenge sykehjemssenger ved Bergen Røde Kors.

Opposisjonen avviste store deler av byrådets kuttpakke. Med andre ord: bystyret valgte å holde noenlunde stø kurs mot et oppsamlet underskudd ved slutten av året på et sted mellom 700 og 800 millioner.

I tillegg visste bystyret utmerket godt at tilbakebetaling av vann— og avløpsgebyrer kunne bli en kostbar affære for bykassen. På det tidspunkt var det snakk om så mye som 500 millioner. Det endelige resultatet ble som kjent mellom 120 og 180 millioner.

Også barnehjemssaken lå der som en mulig stor utgift.

Så kom valgkampen og med den løftene fra både ordførerkandidat Herman Friele og byrådslederkandidat Monica Mæland om å få skikk på Bergen i løpet av tre år. Med andre ord, drive i balanse og få nedbetalt underskuddet innen 2007. Noe av det siste finansbyråd Trond Tystad gjorde før han ryddet kontoret sitt i 13. etasje, var å legge frem årets andre tertialrapport.

Ifølge den vil underskuddet for 2003 bli minst 431 millioner kroner. Dessuten advarer det avtroppende byrådet mot sviktende skatteinngang som kan gjøre tallene ytterligere 50 millioner rødere.

Tystad er likevel opptatt av å peke på lyspunktene for det boet han etterlater seg: Underskuddet for kommunens kjernevirksomhet, bydelene og byrådsavdelingen, er på vei nedover.

24. oktober, tre dager før byrådsskiftet, uttaler Tystad følgende i Bergens Tidende:

— Et hovedmål for oss var å stanse utgiftsveksten, som nærmest eksploderte mot slutten av fjoråret. Det har vi klart.

Tre uker er gått siden Monica Mæland & Co rykket inn i rådhusets 13. etasje. Der har de satt i gang storrengjøringen. Her gjelder det å skaffe seg manøvreringsrom.

I gårsdagens BT gikk alarmen. Underskuddet er i ferd med å bli en milliard, lyder advarselen fra Henning Warloe. Løftene fra valgkampen er ikke mulig å holde.

Men strengt tatt er det lite nytt å lese i tallene Høyres finansbyråd presenterer, bortsett fra at den varslete skattesvikten nå er tallfestet til 30 millioner.

Underskuddet blir riktignok 100-200 millioner høyere enn da Friele & Mæland sto sommerbrune og offensive på Torgallmenningen og lovet skikk på Bergen. Men i grove trekk er situasjonen mye den samme som under årets valgkamp.

Forskjellen er kanskje at nå sitter Høyre med ansvaret.