I tillegg til å bli mer familievennlig med døgnåpen barnehage, som BT skrev om i går, prøver nå forsvaret ut om også forebyggende samlivskurs kan gjøre det lettere for ansatte og deres familier å håndtere uforutsigbare arbeidsforhold.

Påkjenning for familien

Soldatene kan være borte i ukevis eller månedsvis av gangen. Når de så kommer hjem, har de ikke fri som andre skiftarbeidere. I tillegg kan oppdragene være en psykisk påkjenning for hele familien.

— Det å klare å ivareta et godt samliv oppe i dette er vanskelig, fastslår psykolog Cecilie Thorsen, som selv har mann i marinen.

Thorsen har gjennom Marinenettverket vært initiativtaker til og kursleder ved et forebyggende samlivskurs forsvaret hadde på Os denne helgen. Marinenettverket har utspring blant nettopp ektefeller av forsvarspersonell, og ønsker at kurset skal gi «forsvarsparene» verktøy for å bedre kommunikasjon og konflikthåndtering.

Nyttig fokus

— Det blåser nye vinder i forsvaret for tiden. Tidligere tenkte man ikke i disse baner, fastslår Thorsen, og poengterer at det var lett å få forsvaret til å finansiere kurset, som er det tredje i rekken. Nå skal kursene evalueres for å se om forsvaret skal ha dette som fast tilbud.

Marianne Asserson og Jan Derek Skogen var blant deltakere på helgens kurs. De har holdt sammen siden 1996 og har tre barn å ta vare på. Han er maskinmester på 21. MTB skvadron, men paret synes ikke det byr på problemer dem imellom å være borte fra hverandre, selv om det ikke var enkelt da hun var dagsventende gravid, mens han var langt borte. - Da kalte jeg ham hjem, smiler hun, og heldigvis fikk mannen tillatelse til å komme.

Selv om paret har lang fartstid sammen og er vant til fravær, tror de likevel kurset vil være nyttig.

— Her får vi en helg uten barn, og blir vi tvunget til å sette oss i fokus, sier hun.

— Det er sunt å gjenkjenne klassiske ting vi ser i hverdagen, smiler han.

Og tittelen på kurset? «I krig og kjærlighet».