Tirsdag 7. mai åpner Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) på Danmarks plass. Tilbudet innen psykisk helsevern var tidligere spredd på fem ulike bygg, men nå blir alt samlet i det syv etasjer høye bygget like ved bybanestoppet.

— Det bor til sammen 86 100 mennesker i vårt opptaksområde og vi vet at det er knyttet en del storbyproblematikk til dette området, sier klinikkdirektør Kirsten Stordal.

Kan legge inn seg selv

Sykehuset består av ambulante team, tre poliklinikker, og tre sengeposter med totalt 40 døgnbehandlingsplasser. To av disse er såkalte brukerstyrte senger.

— Her kan pasienter med psykoselidelser inngå en avtale om at de selv kan ringe for å bli lagt inn når de kjenner at det trengs. Hensikten med tilbudet er å forebygge at pasientene blir sykere før de legges inn, og å slippe å gå via lege, sier hun.Ifølge klinikksjefen er dette tilbudet allerede blitt prøvd ut med en seng på Knappentunet i Straumsgrend.

— Her har tilbakemeldinger vært gode. Flere opplever at dette forebygger lengre innleggelser, og at det medvirker til at de får hjelp når de trenger det, påpeker Stordal.

Det var Jæren DPS som åpnet de første brukerstyrte sengene. Og stadig flere slike senger blir nå etablert på landsbasis.

Mer opplæring

Utredning, diagnostisering, behandling, rehabilitering og oppfølgning av pasienter er hovedoppgavene ved det nye lokalsykehuset, men nå ønsker de en økt innsats på opplæring av pasienter og pårørende.

— Over mange år har vi hatt et godt tilbud når det gjelder kursing om depresjon og bipolar lidelse, men planen er at vi utvider opplæringstilbudet til flere områder. Vi ønsker særlig å gi mer opplæring innen temaet personlighetsforstyrrelser, sier Stordal.

Musikkterapi

I 2012 fikk i alt 2415 personer behandling ved de ulike avdelingene av Kronstad DPS. Planen er at like mange skal få behandling i det nye bygget på Kronstad. Bygget er på til sammen 11.500 kvadratmeter.

— I tillegg til det ordinære behandlingstilbudet har vi takterasse, atrier og en stor uteplass. I tillegg har vi laget et eget rom for musikkterapi, samt rom for billedterapi og trening. Fra høsten av planlegger vi å etablere en hel stilling til musikkterapi. Erfaringer viser at mange får mye ut av å bruke musikk til å få ut sine følelser, sier hun.