— Alle her er sjokkert over hva som er skjedd. På vegne av KNM Tordenskjold vil jeg gjerne uttrykke medfølelse overfor de involverte familiene, sier Grimstvedt til Bergens Tidende.

Stabspresten på Haakonsvern deltok på samlingen for de siktedes kolleger.

— Det var nyttig å snakke sammen om det som har hendt. Det er klart drapet går inn på de medarbeiderne som arbeidet tettest med den drapssiktede kapteinløytnanten, sier Grimstvedt.

Den siktede kapteinløytnanten hadde kontor i samme korridor som sin sjef.

— Jeg overtok som skolesjef like etter nyttår. Få dager senere ble kapteinløytnanten permittert. Jeg kjente ham derfor ikke særlig godt, sier Grimstvedt.

Den siktede 39-åringen returnerte til Haakonsvern før jul etter tre måneders midlertidig beordring til tjeneste for Landsdelskommando Nord-Norge.

— Slike midlertidige beordringer er ikke uvanlig i Forsvaret, sier Bernt Grimstvedt.

Kapteinløytnanten var i en stabsfunksjon ved KNM Tordenskjold. Frem til han ble permittert i januar, arbeidet han med utredning av standardiserte NATO-avtaler.