— Trafikk er selvsagt et viktig satsingsområde, men det er urimelig at forskjellen mellom en fartsbot og en bot etter en voldshandling skal være så stor. Dette gir en svært dårlig signaleffekt, sier leder Arne Johannessen.

I går fikk han hele styret med seg da han tok saken opp.

Nå vil PF engasjere seg politisk for å få endret satsene.

— I første omgang kommer vi til å skrive et brev der vi gir uttrykk for vår bekymring, sier Johannessen.

Det er først og fremst den kriminalpolitiske effekten PF er opptatt av.

— Politikerne må ta det på alvor når politifolk landet over reagerer så kraftig på bøtene de selv skal skrive ut, sier lederen.

Slik det er i dag er et forelegg på 3000 kroner i en voldssak ikke uvanlig. For bruk av narkotika må det skyldige ut med 2500 kroner. Fra 1.februar må uforsiktige trafikanter blø med 5200 kroner hvis de kjører på rødt lys.