Det kommer frem i et brev som ble sendt til regjeringen i dag.

Samferdselsdepartementet har siden i fjor mars hatt bompengesøknaden fra Bergen og Hordaland på bordet. Det er denne søknaden som skal finansiere videre bygging av Bybanen, blant annet gjennom dobling av bompengene.

I dagens papir-BT kommer det frem at det er regnestykkene til Skansetunnelen, en del av bompengesøknaden, som fører til den lange saksbehandlingen.

Regjeringen mener nemlig prosjektet er for dårlig og usikkert fundert.I Bergen reagerer man med frustrasjon over utsettelsen. Bompengesøknaden må nemlig behandles så fort som mulig. Om kort tid må kontrakter for videre bybanebygging inngås, dersom man skal holde tidsfristene man har satt.

Ikke kjent

" Opplysningene vi er gjort kjent med gjennom dagens bergensaviser var ukjente for oss, og vi finner det nødvendig å uttrykke dyp bekymring for hvilke konsekvenser dette medfører for bybanen som bærebjelke i byutviklingen i Norges nest største by ", skriver avsenderne av brevet, som er adressert samferdselsminister Marit Arnstad (Sp).

Frustrasjonen er tverrpolitisk. Avsenderne av brevet er nemlig følgende:

  • Monica Mæland (H); byrådsleder
  • Mona Hellesnes (V); fylkesvaraordfører
  • Harald Schjelderup; gruppeleder Ap i bystyret
  • Ruth Grung; gruppeleder Ap i fylkesstyret
  • Roger Pilskog, LO Hordaland
  • Tom Knudsen; NHO Hordaland
  • Marit Warnche; Bergen næringsråd

Ber om møte

De syv bekymrede brevskriverne møtte hverandre på fredag etter at saken sto på trykk. De mener nyheten om at Skansetunnelen forsinker bompengesøknaden skaper usikkerhet for hele Bergensprogrammet.

" Vi er tidligere ikke kjent med at det ved behandling av bompengesøknad for tredje byggetrinn av Bergensprogrammet skal foreligge opplysninger som problematiserer departementets behandling. Med bakgrunn i dette ber vi om et snarlig møte med statsråden for å få avklart status og videre fremdrift i arbeidet med proposisjonen om videreføring av Bergensprogrammet, og hvor vi får anledning til å svare på ", står det i brevet som BT har fått tilsendt.

Overfor BT presiserer Harald Schjelderup (Ap) at hans parti ikke var en del av flertallet som i sin tid sendte inn bompengesøknaden.

— Likevel er Ap som bybaneparti opptatt av raskt å få behandlet saken i Stortinget slik at bybanen kan bygges videre uten stopp i fremdriften.

Schjelderup sier samtidig at Ap ikke ønsker å prioritere Skansetunnelen. Isteden ønsker de å bygge en biltunnel fra Fjøsanger til Arna for å lede gjennomgangstrafikken vekk fra sentrum.

— Men det betyr ikke at vi ønsker noen utsettelse av bompengebehandlingen i Stortinget.