Jesper Jorde, nestleder i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Fridalen skole, sier at mange har reagert på måten skolen har valgt å organisere førsteklassene på.

I den ene førsteklassene på skolen er nær halvparten av elevene minoritetsspråklige. En annen av klassene har kun etnisk norske.

— Segregering

I en e-post til en forelder skriver rektor Randi Gelink:

«Ved å plassere en så stor andel av de minoritetsspråklige elevene i en klasse, har vi klart å samle tyngden av støtteressursene til denne gruppen elever i en klasse.»

— Når en oppretter en ren norsk klasse og samtidig har en klasse hvor halvparten er minoritetselever, minner det mer om segregering enn inkludering, sier Jorde.

Han mener at det er uheldig, ikke minst for minoritetselevene, at så mange samles i én klasse.

— En ny kultur og et nytt språk lærer barn best når de har mye kontakt med barn fra den kulturen de kommer til, sier FAU-representanten.

Jorde sier at de har har hatt god erfaring med at minoritetselevene er spredt på klassetrinnet.

— Vi har et barn på 5. trinn, og der er det valgt en slik løsning. Klassemiljøet er blitt veldig bra, og de minoritetsspråklige er godt inkludert i klassen, sier han.

- Må bruke ekstra tid

Jorde sier at det blant annet er en spesiell oppgave for klassekontaktene å inkludere minoritetsfamiliene.

— Det kan være at en må bruke litt ekstra tid på å besøke familiene hjemme, for å informere om alt fra fritidsaktiviteter eller klasseturer. Med såpass mange minoritetselever, kan det bli en krevende oppgave å holde den gode kontakten, sier Jorde.

Han vedgår at skoleledelsens argumentasjon om at de har satt sammen klassene etter geografi ikke er helt på villspor.

— Men ledelsen har altså fortalt at de ønsket å samle lærerressursene ved å sette minoritetselever sammen. Det er uheldig at skolen sender ut forskjellige signaler, sier Jorde.

En som også har reagert er SVs Simen Willgohs. I går stilte han spørsmål til byråd Filip Rygg (KrF) om saken.

— Du lærer ikke godt norsk hvis halve klassen er fremmedspråklig. Det er heller ingen god måte å få til inkludering på, sier Willgohs.

- Elever flyttet

Rektor ved Fridalen skole, Randi Gelink, aviser at de bevisst har plassert minoritetselevene sammen for å samle ressursene.

— Setningen FAU refererer til er tatt ut av sin sammenheng, sier Gelink.

Hun sier at de tar geografiske, kjønnsmessige og pedagogiske hensyn når de setter sammen klasser.

— Det har aldri vært snakk om å bruke etnisk bakgrunn som kriterie. Årsaken til at elevene går i samme klasse, er at de bor i samme område, sier Gelink.

Hun understreker at de behandler alle elevene likt, uavhengig av etnisk bakgrunn.

— Vi har også vært i FAU og informert om dette. Dersom noen mener at vi skulle behandlet elevene ulikt på grunn av etnisitet, så er jeg helt uenig i det, sier rektoren.

At den ene klassen ble helt etnisk norsk var også en tilfeldighet, sier rektoren.

— Også i denne klassen skulle det vært minoritetselever, men flere elever flyttet før skolen startet, sier Gelink.

Hun sier at de har mange minoritetsspråklige elever, men hun har inntrykk av at Fridalen er en skole hvor disse elevene finner seg til rette og trives.

Hva synes du om klassedelingen på Fridalen skole? Si din mening.