Mellom 100 og 150 personer var tirsdag ettermiddag samlet til minnestund i Farnes kyrkje i Øvre Årdal. Det var en overvekt av unge mennesker blant tilhørerne.

— De følelsene vi sitter med nå, vi som kjente Margaret, alle de følelsene vi har, er det greit at vi har. Det er ingen fasit på hvordan vi skal reagere i slike situasjoner, sa Anne Lise Steinheim, som er med i kommunens kristeteam. Hun la til:

- Årdal er en liten plass. Dette angår oss alle, sier sogneprest Olav Nese.
BJØRN ERIK LARSEN
Farnes kyrkje tirsdag ettermiddag.
BJØRN ERIK LARSEN
Magnhild Nilsen tente et lys på vegne av barnebarnet sitt, som var en god venninne av avdød, men som ikke kunne være her selv.
Bjørn Erik Larsen

— De pårørende vet at dere er samlet her i dag, og de sender dere mange hilsener. De vet at dere er her, og det setter de stor pris på.

- Viktig å stå sammen

Ungdomsprest Kjell Olav Høstaker Nordheim sa også noen ord i kirken.

— Tusen takk hver og en. Nå skal vi bare fortsette å være sammen. Det viktigste vi kan gi hverandre nå, er å være sammen. Den første halvtimen kommer til å gå bra. Den neste timen òg. Dette kommer til å gå bra. Det er viktig at vi står sammen og er sammen nå, sa Nordheim.

— Dette er noe vi har tradisjon for i Årdal. Å komme sammen når tragedier skjer. Vi har hatt alvorlige hendelser før, da møtes vi i kirken, sier sogneprest Olav Nese.

Som ungdomspresten legger han vekt på at det er viktig for sambygdingene å komme sammen.

— Vi føler oss fullstendig maktesløse. Da er det bedre at vi møtes her enn at ungdommene sitter på hver sin hybel og skriver på Facebook.

- Ta vare på folk

Lensmann Magne Knudsen sa også noen ord.

— Vi jobber for at familien skal få et svar på hva som skjedde i bussen. Vi vil også at den siktede skal forklare hvorfor, hvis han er frisk nok til det. Han har for en tid tilbake fått beskjed om at han ville få en utreisedato. Den er i dag, men det visste ikke han. Han valgte å ta bussen til Oslo uten å vite at han skulle bli hentet av politiet i dag, sa han.

Han fortalte blant annet om hvordan politiet opplevde aksjonen mandag kveld, og ba innbyggerne i Årdal om ikke å la sorg og sinne gå ut over beboerne på asylmottaket.

— Vi har én person som har gjort noe forferdelig. Han er én av 151 asylsøkere i Årdal. La ikke dem få skylden for det han har gjort. Ta vare på de 150 som har det like tøft som oss, sa lensmannen.