Det var Sjøforsvarets fremtid som kunne observeres på sjøen forrige tirsdag. Den nye MTB-en KNM Storm krysset forbi de nye fregattene under en øvelse i Korsfjorden.

Det var første gang de to fartøytypene møttes på sjøen.

Storm er første fartøy som blir operativt av de nye MTB-ene i Skjold-klassen. Til nå er tre av de nye fregattene seilingsklare: Fridtjof Nansen, Roald Amundsen og Otto Sverdrup.

— En ny æra

— At de tre fregattene var samlet, var i seg selv en begivenhet. I tillegg kom KNM Storm. Det var symbolsk, tegnet på en ny æra, sier skipssjef Ole Morten Sandquist på KNM Fridtjof Nansen.

Selv om det hersker stor lojalitet til ens egen fartøyklasse i Marinen, vekker den nye MTB-en spesiell oppmerksomhet, forteller Sandquist:

— Det er ikke til å stikke under en stol at når en Skjold-klasse kommer susende, løper mange ut på dekk for å se vidunderet.

Skal testes av britene

Fartøyene tester i disse dager sine våpensystemer. KNM Storm har i dag skutt med kanon for første gang. De traff målet.

— Milepælene står for fall hver dag fremover, sier Storms skipssjef Espen Rasmussen.

Ingen av de nye fartøyene, som samlet nærmer seg en prislapp på 30 milliarder kroner, er klassifisert som militært operative ennå. Fridtjof Nansen skal oppunder jul godkjennes av britiske the Royal Navy.

— Hvis vi består testen, vil skipet være operativt fra 1. januar, tror Sandquist.

Skipets nye våpensystemer virker bra, ifølge skipssjefen, men fortsatt vil det gå to år før de nye sjømålsmissilene og helikoptrene er på plass om bord.

— Vi ser omrisset av den nye tiden vi går inn i. Det er kjempespennende, sier skipssjefen.

MAGNE ÅHJEM / HAAKONSVERN ORLOGSSTASJON
MAGNE ÅHJEM / HAAKONSVERN ORLOGSSTASJON