— I dag tenker vi jo på dem som mistet noen, sier Petter Wie.

Hans tidligere nabo Noelle Svendsen nikker bekreftende.

Sammen med fire-fem andre naboer tok de i dag turen til Hatlestad terrasse. Til natten er det ett år siden de måtte evakuere hjemmene sine da raset gikk. Tre personer mistet livet som følge av raset.

Vanskelig

Svendsen har med seg den nesten ett år gamle sønnen tilbake til nabolaget han aldri fikk bo i. Hun var høygravid da raset tvang familien ut av huset.

— Det gjorde det ekstra vanskelig, sier firebarnsmoren.

Samtidig som de tidligere naboene tenker på dem som mistet sine nære, er de også frustrerte over at de fortsatt må bo i midlertidige leiligheter, mens de venter på å få bygge seg nye hus.

— Vi som ønsker å få bygge nytt er etter hvert blitt veldig tett knyttet til hverandre, sier Wie.

Naboene synes også det er skremmende å se hvordan skråningen over gaten deres ser ut i dag.

— Det er tragisk å se oppover her, at skråningen ligger som den gjorde like etter raset, bortsett fra noen bolter. Jeg tenker på hvordan det må føles for dem som fortsatt bor like ved, sier Wie.

Ber om rasmillioner Ett år etter Hatlestad-raset vedtok byrådet å be staten om å dekke 33,4 millioner kroner av utgiftene kommunen har hatt.

Bergen kommune har regnet ut at de ekstreme nedbørsmengdene i fjor høst har kostet kommunen 41,7 millioner kroner i direkte økonomisk tap. Da en verken personalutgifter eller kjøp av rasskadde hus tatt med. Mesteparten av pengene ble brukt til å rassikre lien overfor Hatlestad terrasse.

Finansbyråd Hans Edvard Seim søker nå kommunalminister Åslaug Haga om ekstramidler fra staten. Etter flommen i Trøndelag i januar-februar i år, varslet Haga at trønderfylkene kunne få slike ekstramidler. Bergen kommune mener situasjonen her i nedbørsdøgnene 14.9 og 14.11 i fjor var like ille.

EVAKUERT: Noelle Svendsen (til høyre) var høygravid med sønnen Elias da Hatlestad terrasse ble rammet av ras. Sammen med nabo Petter Wie var hun i går tilbake i sin gamle gate.
LIV SOLLI OKKKENHAUG (MMS)