Det kom frem på høringsmøtet i Helse Vest etter helseminister Sylvia Brustads besøk på Stavanger Universitetssykehus i går.

Dermed er det klart at ledelsen i Helse Førde, Helse Fonna og Helse Bergen støtter seg til konklusjonen i den faglige rapporten som Sosial— og helsedirektoratet la frem i september.

Rapporten konkluderte med at all nevrokirurgisk virksomhet i Helse Vest bør samles på et sykehus. Dette sykehuset bør være Haukeland Universitetssykehus.

Ryggdekning

Helse Vest får dermed god ryggdekning fra sykehusmiljøene rundt Vestlandet om styret vedtar å legge ned den nevrokirurgiske virksomheten i Stavanger.

Den endelige avgjørelsen om den årelange hjernestriden mellom Bergen og Stavanger, skal tas på styremøte 8. november.

Styreleder Oddvard Nilsen er imidlertid forsiktig med forskuttere hvilken utfall den omstridte hjernekirurgi-saken kommer til å få.

– Jeg ønsket dette høringsmøtet for at administrasjonen og styret i Helse Vest skulle få et bredere beslutningsgrunnlag. Det har vi nå fått. Nå blir det opp til styret å trekke slutningen.

Styreleder i Helse Stavanger, Odd Arild Kvaløy, sier til BT at det aldri har vært Stavanger Universitetssykehus sin intensjon å opprette en nevroklinikk i konkurranse med klinikken som allerede finnes på Haukeland.

Ingen bykonkurranse

– Dette er ikke noen bykonkurranse mellom Bergen og Stavanger. Hjernekirurgi-virksomheten i Stavanger skal være et supplement til den høyspesialiserte virksomhetene som alle er enig om at Helse Bergen skal ha ansvaret for, sier han.

Helseminister Sylvia Brustad ville ikke ta stilling i nevrostriden mellom Bergen og Stavanger da hun kom på «lyttetur» til Stavanger.

Men til Stavanger Aftenblads Nettradio understreker Brustad at hum synes det er unødvendig mye støy i nevrostriden.

Brustad legger vekt på at striden nå bør få en rask avgjørelse.