For et par uker siden skrev Bergens Tidende at Krohnengen skole, Christi Krybbe skoler og Kidsa Ladegården barnehage har merket en stor økning i antall rusmisbrukere som oppholder seg på skolenes område og rundt barnehagen.

Nå har disse tre gått sammen med blant annet foreldrerepresentanter, Rothaugen skole, barnehager i området, Vel foreninger og politiet for å gjøre noe med det.

— Vi skal ha et møte neste uke der vi sammen skal se på hvordan vi kan løse de utfordringene vi står overfor og hvordan vi kan hjelpe hverandre, sier rektor ved Krohnengen skole, Per Songstad.

— Må engasjere oss

Songstad synes det er viktig at alle i området er med å engasjere seg i saken.

— Det er viktig å vise at vi bryr oss. Vi på skolen har et spesielt ansvar for at skoleveien og skoletiden skal være trygg. Men vi ønsker også å engasjere oss for at nærmiljøet skal være godt, sier han og legger til:

— Derfor må også beboere i området og foreldre gjøre en jobb på ettermiddagen og kvelden. Men vi vil være med å tenke sammen med dem slik at vi kan komme frem til en strategi som fungerer.

Ifølge Songstad har politiet allerede vært til god hjelp.

— Etter at saken om skolen sto i avisen, har politiet vært på besøk på skolen og blant annet kommet med tips om hva vi skal se etter og hva vi kan gjøre, sier han.

Håper mange kommer

Han sier at de ønsker å bruke politiet som støttespillere også utenfor skolens område.

— Politiet har en viktig kompetanse som er viktig for vårt arbeid.

Rektor ved Rothaugen skole, Atle Fasteland, sier han har stilt skolen til disposisjon neste uke og håper at det er mange som kommer på møtet.

— Det er viktig at vi samles, men vi må ikke glemme at vi bor i sentrum og at det har sine utfordringer. Nå holder jeg min skole åpen til møtet, så får vi ta det derfra, sier Fasteland.