Flere av beboerne har flyttet ut fra sine boliger i boligselskapet etter at det ble klart at det var farlig å bo der. De mente at skadene kom på grunn av kommunens sprengningsarbeid.

Beboerne fikk 80 millioner kroner i erstatning i Bergen tingrett, men dommen ble anket. I lagmannsretten tapte de og ble dømt til å betale Bergen kommune en million kroner i saksomkostninger.

— Grei elev

Margunn Rauset bor og sitter i styret i boligselskapet. Og hun var faktisk lærer for Hindenes på ungdomsskolen.

— Jeg har engasjert meg uavhengig av at hun var min lærer. Når sant skal sies var jeg vel en umulig kjuagutt på ungdomsskolen, sier Hindenes.

Han vokste opp i Sandviken og gikk på Rothaugen, der Hindenes var lærer.

— Han var en grei elev med et engasjement som jeg nå kjenner igjen, sier Rauset.

Glad og skuffet

Nå har Hindenes opprettet Facebook-gruppen ”Kronerulling til støtte for beboerne i Ladegårdsgaten 64-76”. Hans mål er ikke å samle medlemmer til gruppen, men folk som faktisk betaler penger inn på kontoen til Boligselskapet Ladegårdsgaten 64-76.

— Jeg har fulgt denne saken med stor interesse fra den kom opp. Først ble jeg veldig glad da jeg leste at beboerne vant mot kommunen i tingretten. Da jeg leste om tapet i lagmannsretten, ble jeg veldig skuffet. Jeg følte ikke det var riktig behandling av folk som ikke har gjort noe galt, sier Stian Hindenes.

Blandede følelser

Han medgir at han ble overrasket da han så sin tidligere lærer avbildet i avisen.

— Det var jo spesielt å se at hun var rammet, men det er jo det denne saken handler om. Det kunne ha vært hvem som helst. Det kunne ha vært meg eller deg. Derfor ble jeg engasjert, sier Hindenes.

Rauset reagerer med blandede følelser på at Hindenes setter i gang kronerulling.

-Vi ønsker ikke å spille på offerrollen, men samtidig setter vi stor pris på engasjementet fra Stian og alle andre som har støtter oss. Og når sant skal sies, har vi ikke råd til å si nei, sier hun.

Vurderer anke

Rauset forteller at hun og de øvrige i styret har vært i kontakt med sin advokat, BOB og banken for å få utvidet boligselskapets lån, slik at saksomkostninger til kommunen kan betales.

-Vi ble dømt til å betale en million kroner. Det er mye for oss. Vi vurderer jo også om vi skal anke saken videre, men det koster jo også veldig mye, og det er penger som vi ikke har, påpeker hun.