Onsdag falt dommen. Bare tre av de tiltalte må sone fengselsstraff. To får ett år hver bak murene, mens den tredje får 30 dager. De fem andre tiltalte fikk samfunnstjeneste. Skuffende, mener voldsofrene. Trond Helge Andreassen holdt innflytningsfesten der huset han leide ble rasert.

— Særlig hovedmannen som sto for det meste bråket har fått for mild straff. Det er ikke noe å gjøre. Vi må bare bli ferdig med det, sier Andreassen.

En av forsvarerne, advokat Knut Harald Braathen, mener derimot at retten har gått for langt.

— Retten går for langt når de dømmer alle uten å kunne påvise hvem som har gjort hva. Min klient har erkjent vold, men er også dømt for hærverk. Da trekkes medvirkeransvaret for langt, sier advokaten.

Hans klient tok betenkningstid, som de syv andre tiltalte.

Retten begrunner hvorfor samfunnstjeneste foran fengselsstraff med de tiltaltes unge alder. Noen har også endret livsførsel siden festen.

— Samfunnstjeneste på 340 timer er veldig mye, og skal kompensere for ett år i fengsel, sier Braathen.

Retten har langt på vei fulgt aktor Finn T. Ruud sine påstander om straff, bortsett fra en av de tiltalte. Aktor mente han kunne frikjennes. Retten dømte han likevel.

— Noe slikt skjer veldig sjelden. Det er første gang jeg har opplevd i min fartstid, sier Braathen.

ØDELAGT: Slik så det ut etter festen som gikk av skaftet.
FOTO: MARTE ROGNERUD