Han ble tatt i 134 km/t i 80-sonen på Rv 60 i Rake 7. mai i år.

23-åringen må også klare seg uten førerkort ini måneder, heter det i en fersk dom fra Fjordanetingrett.

Saken ble avgjort ved tilståelsesdom.