I dommen fra Sunnhordland tingrett heter det at ildspåsettelsen hadde et stort skadepotensiale og at tenåringen satte flere menneskeliv i stor fare. Tiltaltes unge alder, anger og vilje til å gjøre opp for seg gjør likevel at han slipper fengselsstraff.

Den etiopiske familien var nær ved å miste livet da den da 15 år gamle gutten tente på rekkehuset deres på Husnes. Den samme tenåringen hadde tidligere malt hakekors på bygningen.

Gutten ble tiltalt for forsøk på mordbrann. Under rettssaken ble det kjent at den tenåringen hadde vært medlem av Vigrid, en rasistisk gruppe ledet av nynazisten Tore Tvedt.