Forsøksordningen som har vart siden 28. januar i år, har gitt liten gevinst i forhold til fremkommelighet. Det viser målinger som Statens vegvesen har gjort.

Konsekvensen kan bli at kollektivfeltet, som i prøveperioden også har vært åpent for dem med tre eller flere i bilen, kan bli tilbakeført til vanlig kollektivfelt i november 2009.

2+ fra nyttår

Men først foreslår Statens vegvesen å senke kravet til kollektivfeltbrukere fra tre passasjerer til to på Flyplassveien i Bergen — trolig fra nyttår av. Håpet er at flere vil benytte seg av muligheten når terskelen senkes.

Men erfaring fra andre tilsvarende prøveordninger gir ikke kameratkjørerne særlig stor grunn til håp.

— Jeg vet at det er blitt gjennomført 2+-forsøk i Trondheim, uten annet resultat enn at vanlig kollektivfelt er blitt gjeninnført, sier avdelingsingeniør Tore Bergundhaugen i Statens vegvesen. Han har vært med på å samle dataene for prøveordningen.

87 prosent

Tallene som Statens vegvesen baserer sin evaluering på, viser at mer enn 87 prosent av dem som kjører på Flyplassveien i rushtiden, er alene eller bare har én passasjer med seg i bilen. Andelen kjøretøy med tre eller flere personer økte med bare én prosent, til 3,2 prosent, etter at tiltaket med 3+ ble innført.

Bruker du kompisfeltet? Vi vil gjerne lese din mening om at det nå kan bli avviklet.

Bergens Tidende