Etter påske skal de sammen med politiet avgjøre om det kommer sambruksfelt på Fjøsangerveien og resten av søndre innfartsåre.

BT skrev i gårsdagens avis at Oslo har ti ganger så mye kollektivfelt som Bergen. Bussjåførene i hovedstaden kan boltre seg i 71, 6 kilometer kollektivfelt, mot 7,1 kilometer her i vest.

Det mangler verken politiske vedtak eller politisk vilje i denne saken, men det mangler faglig gjennomføring

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF)

I Bergen er politikerne utålmodige etter å få innført sambruksfelt på alle innfartsårene. Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) påpeker at bystyret allerede i fjor vedtok at dette burde innføres. Planen var at det skulle gjelde fra 1. januar i år. Fremdeles er det ikke kommet på plass noen av stedene.

— Det mangler verken politiske vedtak eller politisk vilje i denne saken, men det mangler faglig gjennomføring. Dersom man får innført sambruksfelt på alle innfartsårene, vil fremkommeligheten bedre seg dramatisk, sier Rygg.

Flere utfordringer

Det er politiet og Statens vegvesen som har hatt dialog om mulighetene for sambruksfelt. Politiet krevde blant annet en ny utredning for søndre innfartsåre. Denne var ferdig for en tid tilbake.

Politimester Geir Gudmundsen forteller at de skal ha et møte med fylkeskommunen og Statens vegvesen rett over påsken. Hva politiet har konkludert med vil han ikke gå inn på.

Avdelingsdirektør Olav Finne i Statens vegvesen, avdeling Hordaland, sier møtet skal avgjøre hvorvidt man skal innføre sambruksfeltet.

— Det er politiet som til sist avgjør dette. I møtet vil vi diskutere Fjøsangerveien. Vi anbefaler ikke at det blir sambruksfelt på vestre og nordre innfartsåre.

Finne viser til at bystyrepolitikerne har foreslått dette for lenge siden.

— Vi har også tatt det opp med Vegdirektoratet. Vi hadde jo et praktisk forsøk med sambruksfelt i forbindelse med den høye luftforurensningen i 2010. Ut fra erfaringene vi gjorde da, anbefaler vi ikke sambruksfelt andre steder enn på søndre innfartsåre.

- Hvorfor ikke?

— Det var veldig mye problemer med av- og påkjøringene ved disse innfartsårene.

Ifølge Finne oppsto problemene da det dannet seg køer i feltet hvor det ikke var sambruk. I sambruksfeltet ble farten derfor mye høyere enn «køfeltet».

— Da endte vi opp med for store fartsforskjeller, og problemer når folk skulle av og på innfartsårene.

På søndre innfartsåre er det mange flere rundkjøringer, samt lavere fart enn på nordre og vestre, sier Finne. Slik forklarer han hvorfor de er positive til sambruksfelt på den strekningen.

Skjønner ikke problemet

Finne sier at Vegdirektoratet var enig med Statens vegvesens anbefalinger. Dermed er sambruksfelt på vestre og nordre innfartsåre foreløpig lagt i skuffen.

Filip Rygg sier han er klar over utfordringene politiet og Statens vegvesen har påpekt.

— Men vi mener det likevel er viktig å få gjennomført dette. Dersom det er utfordringer, så må man gjøre de tilpasningene som skal til for å få gjort dette trafikksikkert.

Rygg påpeker at trafikken vil øke dramatisk i fremtiden, dersom ikke flere kjører kollektivt.

— Bybanen kommer heller ikke til å stå ferdig mot Åsane neste år.

Rygg skal i møte med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) første tirsdag etter påske.

— Får jeg anledning, så tar jeg dette opp med henne da, sier han.

file649usjkya3bh7a2lfse.pdf