— I Svenska kyrkan var ikke dette noe tema. Men jeg har forstått at man i Den norske kirke ser annerledes på spørsmålet om prester kan være samboere, sier Larnefeldt til Vårt Land .

29 år gamle Karin Larnefeldt er fra Sverige, og har arbeidet som prest i Aurland siden høsten 2009.

Bjørgvin-biskopen gav vikarpresten beskjed om å gifte seg – hvis ikke kunne hun ikke fortsette som prest eller bo i prestegården.

Hun mener ikke kravet om giftermål er urimelig.

— Jeg anser at det Kirken gjør er ingenting annet enn å være konsekvent i sitt moralske standpunkt. At kirken forventer seg visse saker av dem som vil tjene som prester, anser jeg som noe helt naturlig, sier hun.

Det er praktiske omstendigheter som er årsaken til at hun enda ikke har giftet seg, kan hun opplyse.

— Det finnes ingen uenighet mellom meg og biskopen.