30. juli ble et samboerpar dømt for diverse narkotikaovertredelser i Norhordland tingrett. Mannen (26) ble blant annet dømt for hasjbruk og kjøp og salg av hasj, i tillegg til oppbevaring av hasj, fleinsopp og anabole steroider.

Kvinnen (19) ble dømt for hasjbruk og oppbevaring av hasj, fleinsopp og valium.

Begge to innrømmet alt de var siktet for. Politiet hadde sikret seg bevis som styrker tilståelsen, blant annet utskrifter fra Facebook, skriver Avisa Norhordland.

Plukket til eget bruk

Ifølge dommen hadde mannen selv plukket de 15-20 fleinsoppene som ble funnet hjemme hos paret under ransakelsen 19. mars.

Planen var å ha soppen til eget bruk, for å ruse seg på disse.

Kvinnen hadde brukt hasj jevnlig i løpet av 2013 og 2014, siste gang samme dag som ransakelsen. Mannen hadde sist brukt hasj er par uker før.

De siste par månedene har mannen holdt seg rusfri, med unntak av en glipp på tur til Amsterdam.

Samfunnsstraff under tvil

Kvinnen er tidligere ustraffet, og ble idømt betinget fengsel 21 dager og en bot på 2000 kroner.

Samboeren er tidligere er bøtelagt og domfelt for tilsvarende forhold.

Under sterk tvil kom retten til at han skulle idømmes samfunnsstraff i stedet for ubetinget fengselsstraff, som er utgangspunktet når en siktet har begått narkotikaforbrytelser før.

Straffen ble satt til 45 timers samfunnsstraff, med en gjennomføringstid på seks måneder.

Retten viste til at mannen var flyttet hjem til sine foreldre for å holde seg rusfri, noe han tildels har lykkes med.

Han er jobbsøkende og ønsker å komme tilbake i arbeidslivet.