MARIT HOLM marit.holm@bt.no — Særlig ved dødsfall er det vesentlige forskjeller mellom rettsstillingen til gjenlevende ektefeller og gjenlevende samboere, sier jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Johan Giertsen. Og forskjellene er antakeligvis større enn mange tror: * Samboere har ikke arverett etter hverandre etter loven. De er avhengig av å sette opp testamente.* Men dersom den ene eller begge av samboerne har barn, blir den såkalte testasjonsfriheten begrenset. Livsarvingene har krav på to tredjedeler av avdødes nettoformue. Dog kan pliktdelen avgrenses til 1 millioner kroner per barn.* Gjenlevende samboer må betale arveavgift etter høyeste sats, mens gjenlevende ektefelle er fritatt for å betale arveavgift.* Gjenlevende samboer har ikke rett til å sitte i uskiftet bo. Det kan blant annet bety at fellesboligen kan forlanges solgt når partneren faller fra, dersom boligen var eiet av denne.- Riktignok kan gjenlevende samboer få til å overta felles bolig, hvis man enten har bodd sammen i minst to år eller har eller venter barn sammen. Dette gjelder dersom den som døde først eide hele eller deler av boligen. Som en hovedregel er det da salgsverdien man går ut ifra, sier Johan Giertsen.Også samboeres felles barn har rett til å få sin del av arven etter skifte etter dødsfallet. Er de umyndige, skal midlene deres som hovedregel forvaltes av overformynderiet inntil barna blir 18 år gamle. I verste fall risikerer gjenlevende samboere å måtte løse ut barn man selv har omsorg for!